بسمه تعالی

از اعضای محترم این شرکت دعوت می شود در مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول که به صورت حضوری راس ساعت ۱۵ روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۹ در محل سالن الغدیر واقع در خیابان فاطمی، ساختمان وزارت کشور تشکیل می گردد حضور به هم رسانند.

 دستور جلسه :

۱ –  استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس

۲ – بررسی و تصویب صورت های مالی منتهی به پایان سال مالی ۹۸ –  ۹۹ – ۱۴۰۰ و بررسی و تصویب پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص بودجه سال ۱۴۰۱

 ۳- بررسی و تصویب پاداش هیئت مدیره با توجه به تحویل واحدهای مسکونی پروژه سیمرغ اسلامشهر

 ۴ –  بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص نحوه عقد قرارداد های ساخت برج های باقی مانده و قطعات مسکونی در خوشه های چهارگانه برای اعضا متقاضی

 ۵ – به روز رسانی نحوه محاسبه جرایم تأخیر و دریافت تعدیل قیمت از اعضا و سهامداران بدهکار

۶ – بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص وضعیت بدهی تعاونی به سازمان شهرداری ها و دهیاری ها با عنایت به مصوبه سال ۹۵ مجمع عمومی در این خصوص

 ۷ – طرح و بررسی پالایش اعضا وفق ماده ۵۹ اساسنامه و پذیرش عضو جدید با توجه به درخواست همکاران شاغل و بازنشسته و با عنایت به وجود ظرفیت در پروژه های شرکت تعاونی

تذکر ۱ :  در صورتی که هر یک از اعضا نتواند در مجمع عمومی فوق حضور یابد می‌تواند استفاده از حق خود را برای حضور و اعمال رأی در مجمع عمومی به یک نماینده تام الاختیار از میان اعضا یا غیرعضو واگذار کند.تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر سه رأی و هر شخص غیر عضو تنها یک رأی خواهد بود و تایید نمایندگی تام الاختیار با هیئت مدیره تعاونی خواهد بود. حضور وکیل و موکل همزمان در تعاونی الزامی است مگر اینکه وکالت نامه در دفتر اسناد رسمی تنظیم شده باشد. زمان بررسی و تایید وکالت نامه ها از تاریخ انتشار آگهی تا ۲۴ ساعت قبل از مجمع از ساعت ۸ تا ۱۶ روزهای کاری هفته در دفتر تعاونی صورت می پذیرد.

 تذکر ۲ : این مجمع در نوبت اول با حضور ( نصف +۱) کل اعضا شرکت تعاونی رسمیت می یابد.

                                                                                                                             با تشکر

                                                                                                                         هیئت مدیره