بسمه تعالی

با توجه به عدم رسمیت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت اول) در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۹ ، بدین وسیله از اعضای محترم این شرکت دعوت می شود در مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم) که به صورت حضوری راس ساعت ۰۰ : ۱۰، روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ در محل سالن الغدیر، واقع در خیابان فاطمی، ساختمان وزارت کشور تشکیل می گردد حضور به هم رسانید.

دستور جلسه:

 ۱ .  استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس

۲ . بررسی و تصویب صورتهای مالی منتهی به پایان سال مال ۹۸- ۹۹ – ۱۴۰۰  و بررسی و تصویب پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص بودجه سال ۱۴۰۱

۳ .  بررسی و تصویب پاداش هیئت مدیره با توجه به تحویل واحدهای مسکونی پروژه سیمرغ اسلامشهر

 ۴ . بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص نحوه عقد قرارداد های ساخت برج های باقی مانده و قطعات مسکونی در خوشه های چهارگانه برای اعضا متقاضی

 ۵ . به روز رسانی نحوه محاسبه جرائم تاخیر و دریافت تعدیل قیمت از اعضا و سهامداران بدهکار

۶ . بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص وضعیت بدهی تعاونی به سازمان شهرداری ها و دهیاری ها با عنایت به مصوبه سال ۹۵ مجمع عمومی در این خصوص

۷ . طرح و بررسی پالایش اعضا وفق ماده ۵۹ اساسنامه و پذیرش عضو جدید با توجه به درخواست همکاران شاغل و بازنشسته و با عنایت به وجود ظرفیت در پروژه های شرکت تعاونی

 تذکر ۱ : در صورتی که هر یک از اعضا نتوانند در مجمع عمومی فوق حضور یابد می‌تواند استفاده از حق خود را برای حضور و اعمال رأی در مجمع عمومی به یک نماینده تام الاختیار از میان اعضا و یا غیر عضو واگذار کند، تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر سه رأی و هر شخص غیر عضو تنها یک رأی و تایید نمایندگی تام الاختیار با هیئت مدیره تعاونی خواهد بود. حضور وکیل و موکل همزمان در تعاونی الزامی است مگر اینکه وکالت نامه در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده باشد. زمان بررسی و تایید وکالت نامه ها از تاریخ انتشار آگهی تا ۲۴ ساعت قبل از مجمع نوبت دوم از ساعت ۸ تا ۱۶ روزهای کاری هفته در دفتر تعاونی صورت می پذیرد.

 تذکر ۲ :  اضافه می شود مجمع عمومی نوبت دوم با حضور هر تعداد شرکت کننده رسمیت می‌یابد و تصمیمات متخذه در آن برای کلیه اعضا اعم از غائب و مخالف نافذ و معتبر است.

 

هیئت مدیره