بسمه تعالی

از اعضای محترم این شرکت دعوت می شود در مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول که در ساعت۱۴:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ در محل سالن الغدیر واقع در: خیابان  فاطمی، ساختمان وزارت کشور تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.

تذکر۱ : در صورتیکه هر یک از اعضاء نتواند در مجمع عمومی فوق حضور یابد می تواند استفاده از حق خود را برای حضور و اعمال رأی در مجمع عمومی به یک نماینده تام الاختیار از میان اعضاء یا غیر عضو واگذار نماید . تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر یک رأی و هر شخص غیر عضو تنها یک رأی خواهد بود. حضور وکیل و موکل همزمان در دفتر تعاونی الزامی است تا پس از احراز هویت طرفین (عضویت متقاضی و اهلیت نماینده) برگه نمایندگی مربوطه توسط مقام مسئول (احدی از هیئت مدیره) تائید و ورقه ورود به مجمع برای نماینده صادر گردد. مگر اینکه وکالتنامه در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده باشد. زمان بررسی وکالتنامه ها از تاریخ انتشار آگهی تا یک روز قبل از مجمع در ساعات اداری و در دفتر تعاونی صورت می پذیرد. تائید نمایندگی تام الاختیار با هیئت مدیره تعاونی خواهد بود.

 تذکر ۲ : متقاضیان تصدی سمت بازرس قانونی شرکت بایستی درخواست کتبی خود را به همراه یک قطعه عکس پرسنلی، تصویر شناسنامه، تصویر کارت ملی، تصویر آخرین مدرک تحصیلی وکارت پایان خدمت برای متولدین ۱۳۳۸ به بعد برای آقایان، تصویر آخرین حکم کارگزینی و گواهی عدم سوء پیشینه حداکثر  به مدت ۵ روز از تاریخ نشر این آگهی از ساعت ۸:۰۰ الی ۱۶:۰۰ به دفتر تعاونی به نشانی: تهران، میدان فاطمی، ابتدای خیابان جویبار، پلاک ۵۶، طبقه ۷ ، واحد۱۴ ارائه و رسید دریافت نمایند.

تذکر۳ : این مجمع در نوبت اول با حضور (نصف+۱) کل اعضاء شرکت تعاونی رسمیت می یابد.

دستور جلسه:

  • ارائه گزارش هیئت مدیره.
  • ارائه گزارش بازرس .
  • طرح و تصویب صورت های مالی منتهی به سالهای ۱۳۹۸-۱۳۹۹-۱۴۰۰ -۱۴۰۱-۱۴۰۲
  • انتخاب بازرس قانونی اصلی و علی البدل شرکت.
  • طرح و تصویب درخواست همکاران شاغل و بازنشسته وزارت کشور مبنی بر مشارکت در پروژه سیمرغ اسلامشهر با عنایت به وجود ظرفیت در پروژه مذکور

                                                                                                                        

                                                                                                                                                    هیئت مدیره