بسمه تعالی
ضمن سپاس و تشکر از همراهی و همکاری خوب قاطبه عزیزان عضو پروژه برجهای سیمرغ اسلامشهر و واریز به موقع مبلغ ده میلیون ریال ، با توجه به پرسشهای متعدد در این خصوص موارد به شرح ذیل را برای تنویر افکار عزیزان و رفع ابهامات احتمالی به استحضار شریف می رساند:
۱-همانطوریکه در اطلاعیه شماره۴۲ اعلام شده است، مبلغ مذکور با مشورت اعضاء محترم پروژه در جلسه هم اندیشی مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۰۲ به منظور ادامه روند ساخت و ساز فعلی و سرعت بخشیدن به آن تعیین و اعلام شده است.
۲-مقرر شده است مبلغ فوق تا پایان سال جاری توسط اعضاء محترم بصورت ماهانه پرداخت گردد و برای ادامه روند پس از ارائه گزارش کامل از میزان پیشرفت کار و ارزیابی دقیق از بازخورد عملی اقدامات انجام شده و با عنایت به دیگر مولفه های موثر از جمله آماده سازی ، خیابان کشی و انجام تفکیک و افراز قطعات زمین پروژه ، با هم فکری و مشورت اعضای محترم در مورد نحوه ادامه کار بررسی و تصمیم گیری گردد .
۳-همانطوریکه در اطلاعیه های قبلی تاکید شده است اولویت امتیاز بندی و واگذاری واحدهای ساخته شده صرفا بر اساس تاریخ روز واریزی ها محاسبه و عمل خواهد شد و برای واریزی های بعد از مدت مقرر (هر ماه )کسر امتیاز و جریمه تاخیر لحاظ خواهد شد لذا از کلیه عزیزان عضو مصرانه خواهشمندیم نسبت به واریزی مبالغ فوق در مهلت مقرر اقدام نمایند تا ضمن کمک به روند مطلوب پیشرفت فعلی پروژه مشمول کسر امتیاز و جریمه تاخیر نیز نگردد.

*جهت یادآوری شماره حساب های تعاونی جهت واریز به شرح زیر می باشد:
بانک پاسارگاد ۱-۷۰۰۱-۷۰-۸۱۰-۲۰۱ و بانک ملت ۷۴۵۹۷۶۵۶۵۷

با تشکر
ابوالفضل آسیابی
مدیر عامل