بسمه تعالی

به اطلاع اعضاء و سهامداران محترم برج های مسکونی پروژه سیمرغ اسلامشهر میرساند پیرو اطلاعیه شماره ۶۵ با توجه به درخواست های مکرر انجام شده برای تمدید مهلت انتخاب واحد، هیئت مدیره محترم تعاونی با تمدید مهلت مذکور تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ ۹۵/۰۶/۲۱ (ساعت ۱۶)موافقت نمود.

شایان ذکر است مهلت مذکور مجدداً قابل تمدید نمی باشد و به فرم های انتخاب واحد پس از مهلت مذکور ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ضمناً مجدداً تاکید می نماید اعضاء محترم حائز شرایط انتخاب واحد لازم است تمهیدات لازم را برای تسویه حساب واحد انتخابی در مهلت مقرر در اطلاعیه ۶۵ بیاندیشند. در صورت عدم تسویه حساب تا زمان مقرر، تخصیص واحد آن ها کن لم یکن تلقی شده و در مرحله تکمیل ظرفیت به افراد رتبه های بعدی اختصاص داده خواهد شد.

با تشکر

ابوالفضل آسیابی

مدیر عامل