بسمه تعالی

از اعضای محترم این شرکت دعوت می شود در مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول که در ساعت۱۵:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ در محل سالن الغدیر واقع درخیابان  فاطمی، ساختمان وزارت کشور تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.

تذکر۱ : در صورتیکه هر یک از اعضاء نتواند در مجمع عمومی فوق حضور یابد می تواند استفاده از حق خود را برای حضور و اعمال رای در مجمع عمومی به یک نماینده تام الاختیار از میان اعضاء یا غیر عضو واگذار نماید . تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر سه رای و هر شخص غیر عضو تنها یک رای خواهد بود و تایید نمایندگی تام الاختیار باهیئت مدیره تعاونی خواهد بود، بدین منظور عضو متقاضی اعطای نمایندگی می تواند از تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ تا پایان وقت اداری ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ با در دست داشتن مدارک موید عضویت در تعاونی و کارت شناسایی معتبر در محل دفتر شرکت تعاونی حاضر تا پس از احراز هویت طرفین (عضویت متقاضی و اهلیت نماینده) برگه نمایندگی مربوطه توسط مقام مذکور تائید و ورقه ورود به مجمع برای نماینده صادر گردد.

تذکر ۲ : کلیه اعضایی که متقاضی کاندیداتوری عضویت در سمت هیئت مدیره و بازرس قانونی هستند بایستی درخواست کتبی خود را به همراه یک قطعه عکس پرسنلی ،تصویر شناسنامه ،تصویر کارت ملی ،تصویر آخرین مدرک تحصیلی،و تصویر آخرین حکم کارگزینی و گواهی عدم سوء پیشینه حداکثر  به مدت ۵ روز از تاریخ نشر این آگهی از ساعت ۳۰ : ۰۷ الی ۳۰ : ۱۴  به دفتر تعاونی به نشانی تهران ، میدان فاطمی ،ابتدای خیابان جویبار ، پلاک ۵۶ طبقه ۷ واحد۱۴ ارائه و رسید دریافت نمایند.

تذکر۳ : این مجمع در نوبت اول با حضور (نصف+۱) کل اعضاء شرکت تعاونی رسمیت می یابد.

دستور جلسه:

  • انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره.

  • انتخاب بازرس اصلی و علی البدل قانونی شرکت.

 

                                                                                                    هیئت مدیره