بسمه تعالی

از اعضای محترم این شرکت دعوت می شود در مجمع عمومی عادی سالیانه ( نوبت اول ) که رأس ساعت  ۰۰ : ۱۵ روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ در محل سالن الغدیر واقع در خیابان فاطمی ، ساختمان وزارت کشور تشکیل می گردد حضور به هم رسانند .

دستور جلسه :

۱ – استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس

۲ – طرح و تصویب صورت های مالی منتهی به سال ۱۳۹۷ و بودجه ۱۳۹۸

۳ – انتخاب بازرس اصلی و علی البدل

 تذکر ۱ : در صورتیکه هر یک از اعضاء نتواند در مجمع عمومی فوق حضور یابد می تواند استفاده از حق خود را برای حضور و اعمال رأی در مجمع عمومی به یک نماینده تام الاختیار از میان اعضاء یا غیر عضو واگذار کند . تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر سه رأی و هر شخص غیر عضو یک رأی خواهد بود . حضور وکیل و موکل هم زمان در تعاونی الزامی است مگر اینکه وکالت نامه در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده باشد . زمان بررسی و تأیید وکالت نامه از تاریخ انتشار آگهی تا ۲۴ ساعت قبل از مجمع از ساعت  ۰۰ : ۰۸ الی ۰۰ : ۱۶ روزهای کاری هفته در دفتر تعاونی صورت می پذیرد .

تذکر ۲ : کسانی که متقاضی کاندیداتوری عضویت درسمت بازرسی هستند، بایستی درخواست کتبی خود را به همراه یک قطعه عکس پرسنلی ، تصویر شناسنامه ، تصویر کارت ملی ، تصویر آخرین مدرک تحصیلی ، تصویر آخرین حکم کارگزینی و گواهی عدم سوء پیشینه به مدت یک هفته از تاریخ نشر آگهی به دفتر تعاونی ارائه و رسید دریافت نمایند .

تذکر ۳ : این مجمع در نوبت اول با حضور ( نصف + ۱ ) کل اعضاء شرکت تعاونی رسمیت می یابد .

                                                                                                                                                                         هیئت مدیره