اخطاریه آخرین فرصت تعیین واحد برج مسکونی ۱۰۹

 

بسمه تعالی

ضمن عرض تسلیت ایام شهادت سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبداله الحسین (ع) و یاران باوفایش به اطلاع اعضاء و سهامداران محترم برج های مسکونی پروژه سیمرغ اسلامشهر می رساند آخرین فرصت تحویل فرم های انتخاب واحد تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ۹۴/۰۸/۰۹ تعیین شده است. لذا سهامداران محترمی که حائز شرایط انتخاب واحد برج مسکونی ۱۰۹ بر اساس اطلاعیه شماره ۵۵ می باشند چنانچه تا تاریخ مذکور فرم های تعیین واحد خود را تکمیل و به دفتر تعاونی تحویل نداده باشند به منزله انصراف از تعیین واحد تلقی شده و رتبه های بعدی جایگزین آنها خواهند شد تا بدین ترتیب وقفه ای در زمانبندی پروژه ایجاد نشده و هرچه سریعتر عملیات نازک کاری برج مذکور آغاز گردد.

شایان ذکر است مهلت مذکور قابل تمدید مجدد نمی باشد و ضروریست رتبه های حائز شرایط که قصد انتخاب واحد را دارند در فهرست باقی مانده نسبت به تعیین واحد اقدام و فرم های تکمیل شده را به دفتر تعاونی تحویل و رسید دریافت نمایند.

 

مدیر عامل            

ابوالفضل آسیابی