بسمه تعالی

نتایج انتخاب واحد مرحله اول تکمیل ظرفیت سه برج پیرو اطلاعیه شماره ۶۶

ضمن تشکر از همکاری شایسته اعضاء وسهامداران محترم پروژه برجهای مسکونی سیمرغ اسلامشهر به استحضار می رساند، نتایج انتخاب واحد مرحله اول تکمیل ظرفیت سه برج ۱۰۲،۱۰۴،۱۱۱ برای آن دسته عزیزانی که بر اساس اطلاعیه شماره۶۶ جزو رتبه های واجد شرایط انتخاب واحد قرار گرفته و فرم مربوطه را تکمیل و در موئد مقرر به دفتر تعاونی تحویل داده اند به شرح پیوست  منتشر می گردد.

خواهشمند است با مد نظر قرار دادن موارد مشروح ذیل اقدام نموده و مدیران شرکت را همچون گذشته جهت نیل به اهداف تعاونی یاری فرمائید تا ان شاالله عملیات نازک کاری وتکمیل و تحویل واحدها بر اساس برنامه پیش بینی شده در اسرع وقت آغازومحقق گردد.

۱-اعضاءمحترم تعیین واحد شده لازم است بر اساس متراژ و طبقه واحد، انباری و پارکینگ تخصیص یافته با توجه به پیوست ۲ ، پیوست۳و پیوست۴ در اطلاعیه شماره ۶۶، تا ۱۵اسفند ماه سال جاری (۹۵/۱۲/۱۵)مبالغ معین شده را واریز و فیش آنرا به دفتر تعاونی تحویل نمایند.

بدیهی است تخصیص واحد انتخاب شده پس از تسویه حساب کامل اعضاءقطعیت می یابد ودر صورت عدم تسویه حساب تا پایان مهلت مذکور انتخاب واحد فرد ( کان لم یکن ) تلقی شده و واحد مذبور به دیگر متقاضیان تخصیص داده خواهد شد.

۲-با توجه به ظرفیت خالی مجموعاً ۳۸ واحد از سه برج ۱۰۲،۱۰۴،۱۱۱ امکان تعیین واحد مجدد به منظور تکمیل ظرفیت برج مذکور وجود دارد، که شرایط انتخاب واحد های مذکور به علاوه ی واحد های تسویه نشده در این مرحله، پس از پایان زمان تسویه حساب واحد های انتخابی اعلام میگردد.

ضمناً مبالغ واحد های مختلف در این مرحله از لحاظ متراژوقیمت تمام شده بطور تقریبی محاسبه ودرج گردیده است ومبالغ بصورت الحساب دریافت می گردد بدیهی است در مرحله پایانی هنگام تحویل قطعی هر واحد با متراژدقیق وقیمت تمام شده محاسبه وتسویه حساب خواهد شد.

خاطر نشان می‌گردد عزیزان به منظور تسریع در امر شروع نازک کاری در اسرع وقت نسبت به تسویه حساب خود اقدام نمایند و تسویه حساب خود را به روز های پایانی موکول ننمایند.

پیوست (نتایج انتخاب واحد مرحله اول تکمیل ظرفیت سه برج ۱۰۲،۱۰۴،۱۱۱)

با تشکر

ابوالفضل آسیابی

مدیر عامل