بدینوسیله به اطلاع مالکان محترم برج های ۱۰ گانه پروژه سیمرغ اسلامشهر می رساند با توجه به پیشرفت قابل توجه ساخت و ساز و به منظور سرعت بخشیدن بیش از پیش به روند فعلی ، با همکاری جدی اعضاء محترم ، در جلسه ای که مورخ ۰۲/۰۴/۱۳۹۳ راس ساعت ۱۴:۰۰ در محل سالن الغدیر واقع در خیابان فاطمی ، وزارت کشور تشکیل می گردد حضور به هم رسانند .

دستور جلسه :
۱- ارائه گزارش از نحوه ساخت و میزان پیشرفت پروژه
۲- ارائه آنالیز قیمتهای تمام شده
۳- تصمیم گیری در خصوص نحوه پرداخت و ادامه ساخت
۴- بحث و بررسی و تصمیم گیری در مورد اخذ تسهیلات

ابوالفضل آسیابی
مدیرعامل