به نام خدا
قابل توجه مالکین محترم روستای محمودیه،باسلام و عرض تبریک اعیاد شعبانیه ،همچنانکه مستحضرید موجودیت روستادر مرحله حساس و سرنوشت سازی قرار گرفته است، ازشما دعوت بعمل می آید روز جمعه در روستای محمودیه حضور یافته و به کاندیدای اصلح وقوی که موثردرتصمیم گیریها باشند رای دهید.تا شاهد رونق روستا و حل مشکلات آن باشیم.