ای آستان قدس تو تنها پناه من

ای چلچراغ چشم تو، خورشید راه من

ای مظهر عنایت حق هشتمین امام

ای خاک پاک مرقد تو بوسه گاه من

🌺🌺🌺🌺🌺 🎊 ولادت با سعادت هشتمین اختر تابناک امامت و ولایت حضرت علی بن

موسی الرضا “علیه السلام ” بر همگان مبارک باد … 🎊 🌺🌺🌺🌺🌺