بسمه تعالی

نتایج انتخاب واحد های مسکونی سه برج پیرو اطلاعیه شماره ۶۵

ضمن تشکر از همکاری شایسته قاطبه اعضاء وسهامداران محترم پروژه برجهای مسکونی سیمرغ اسلامشهر و عرض تبریک به مناسبت فرارسیدن ایام مبارک  اعیاد سعید قربان و غدیرخم به استحضار می رساند، نتایج انتخاب واحدسه برج ۱۰۲،۱۰۴،۱۱۱ برای آن دسته عزیزانی که بر اساس اطلاعیه شماره۶۵ جزو رتبه های واجد شرایط انتخاب واحد قرار گرفته وفرمهای مربوطه را تکمیل و در موئد مقرر به دفتر تعاونی تحویل داده اند به شرح پیوست منتشر می گردد.

خواهشمند است با مد نظر قرار دادن موارد مشروح ذیل اقدام نموده و مدیران شرکت را همچون گذشته جهت نیل به اهداف تعاونی یاری فرمائید تا ان شاالله عملیات نازک کاری وتکمیل و تحویل واحدها بر اساس برنامه پیش بینی شده در اسرع وقت آغاز و محقق گردد.

۱-اعضاءمحترم تعیین واحد شده لازم است بر اساس متراژ و طبقه واحد، انباری و پارکینگ تخصیص یافته با توجه به پیوست ۱ جدول ۸ ، پیوست ۱ جدول ۹ و پیوست ۱ جدول ۱۰ در اطلاعیه شماره ۶۵، تا ۱۵مهر ماه سال جاری (۹۵/۰۷/۱۵)مبالغ معین شده را واریز وفیش آنرا به دفتر تعاونی تحویل نمایند.

بدیهی است تخصیص واحد انتخاب شده پس از تسویه حساب کامل اعضاءقطعیت می یابد ودر صورت عدم تسویه حساب تا پایان مهلت مذکور انتخاب واحد فرد ( کان لم یکن ) تلقی شده و واحد مذبور به افراد ذخیره تخصیص داده خواهد شد.

۲-با توجه به ظرفیت خالی مجموعاً ۱۲۰واحد از سه برج ۱۰۲،۱۰۴،۱۱۱ امکان تعیین واحد مجدد به منظور تکمیل ظرفیت برج مذکور وجود دارد، که شرایط انتخاب واحد های مذکور به علاوه ی واحد های تسویه نشده در این مرحله، پس از پایان زمان تسویه حساب واحد های انتخابی اعلام میگردد.

ضمناً مبالغ واحد های مختلف در این مرحله از لحاظ متراژوقیمت تمام شده بطور تقریبی محاسبه ودرج گردیده است ومبالغ بصورت الحساب دریافت می گردد بدیهی است در مرحله پایانی هنگام تحویل قطعی هر واحد با متراژدقیق وقیمت تمام شده محاسبه وتسویه حساب خواهد شد.

پیوست (نتایج انتخاب واحدسه برج ۱۰۲،۱۰۴،۱۱۱)

با تشکر

ابوالفضل آسیابی

مدیر عامل