گزارش جلسه هم اندیشی اعضاء و مالکان برج های پروژه سیمرغ اسلامشهر

ضمن تشکر از حضور  اعضاء و سهامداران محترمی که در جلسه شرف حضور یافتند، گزارش و جمع بندی جلسه تقدیم می گردد:

جلسه هم اندیشی طبق اطلاعیه قبلی در مورخ ۹۵/۰۳/۱۱ راس ساعت ۱۵:۰۰ در محل سالن ۶۰۰ نفری الغدیر وزارت کشور با حضور گسترده وگرم اعضاء محترم با قرائت آیاتی از کلام الله مجید آغاز سپس گزارش مبسوطی از عملکرد ومیزان پیشرفت ونحوه انجام کاردر دو حوزه ۱- ساخت اسکلت و بخشی از سفت کاری ۲- بخش نازک کاری برجهای ده گانه توسط مدیر عامل ارائه شد.در ادامه نقطه نظرات وسوالها ی متعددی توسط اعضاء محترم در ابعاد مختلف فنی ، مالی ،و غیره….. مطرح و پاسخهای لازم توسط مدیر عامل و سرپرست دفتر فنی تعاونی ارائه گردید. در پایان توضیحات مفصلی توسط آقای مهندس سهرابی سرپرست دفتر فنی بصورت پاورپوینت های تهیه شده در خصوص طرح تغییر سازه ساخت اسکلت (به صورت فلزی) شش برج باقی مانده ارائه گردید و موارد به شرح ذیل توسط حاضرین برای ادامه کار در سال جاری مورد تائید قرار گرفت:

۱-تغییر سازه برج از سیستم قالب تونلی به سیستم اسکلت فلزی مورد استقبال اعضاء حاضر قرار گرفت و بر انجام آن تاکید گردید.

۲-مقرر شد اعضاء محترم در سال جاری نیز واریزی های خود را کما فی السابق به صورت ماهانه حداقل یک میلیون تومان ادامه بدهند بدیهی است به تاخیر در واریزی ها جریمه تاخیر و برای واریزی های بیشتر امتیاز بیشتر منظور میگردد.

۳-بنا به پیشنهاد یکی از اعضاء مقرر شد موضوع جبران جریمه تاخیر واریزی های اعضاء با افزایش متناسب واریزی اعضاء در هیئت مدیره تعاونی طرح و تصمیم گیری گردد و نتیجه به اطلاع اعضاء رسانده شود.

با تشکر

ابوالفضل آسیابی

مدیر عامل