بسمه تعالی

ضمن تبریک عید سعید فطر و حلول ماه شوال و آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه اعضا و سهامداران محترم ، گزارش ماهانه فروردین ۱۴۰۱ به پیوست تقدیم می‌گردد.

 

گزارش فروردین ۱۴۰۱

با تشکر

ابوالفضل آسیابی

مدیر عامل تعاونی مسکن شماره ۴ وزارت کشور