بسمه تعالی

شرکت تعاونی مسکن شماره ۴ کارکنان وزارت کشور در نظر دارد با مجوز مورخ ۱۳۹۴/۴/۱۳ مجمع عمومی سالیانه و مصوبه شماره ۲۸۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۷هیأت مدیره تعاونی نسبت به واگذاری ۴ قطعه زمین با کاربریهای تجاری و مسکونی به منظور تامین بخشی از هزینه های ضروری پروژه در دست اقدام از طریق مزایده عمومی براساس قیمت گذاری کارشناس رسمی دادگستری و تائید کمیسیون معاملات شرکت به شرح زیر واگذار نماید.

۱–قطعه مسکونی شماره ۴۳۰ به پلاک ثبتی ۱۳۵۲۰ فرعی از ۴۷ اصلی به مساحت ۵۴۰ متر مربع و هر متر مربع به مبلغ پایه (۱۹۸/۰۰۰/۰۰۰ریال)

۲-قطعه مسکونی شماره ۴۳۱ به پلاک ثبتی ۱۳۵۲۱ فرعی از ۴۷ اصلی به مساحت ۵۴۰ متر مربع و هر متر مربع به مبلغ پایه (۱۹۵/۰۰۰/۰۰۰ریال)

۳-قطعه مسکونی شماره ۴۳۲ به پلاک ثبتی ۱۳۵۲۲ فرعی از ۴۷ اصلی به مساحت ۵۴۰ متر مربع و هر متر مربع به مبلغ پایه (۱۹۲/۰۰۰/۰۰۰ریال)

۴-قطعه تجاری شماره ۵۶۰ به پلاک ثبتی ۱۳۶۵۰ فرعی از ۴۷ اصلی به مساحت ۳۰۰ متر مربع و هر متر مربع به مبلغ پایه (۳۸۰/۰۰۰/۰۰۰ریال)

آدرس پروژه: اسلامشهر بلوار آیت­الله سعیدی، روبه روی شهرک سعیدیه مجتمع سیمرغ

از متقاضیان دعوت بعمل می آید جهت دریافت فرم های شرکت در مزایده و اطلاع از شرایط آن به دفتر تعاونی مسکن شماره ۴ کارکنان وزارت کشور به آدرس : تهران – میدان جهاد ( فاطمی)  خیابان جویبار – نبش خیابان میرهادی – پلاک ۵۶ – طبقه ۷ واحد ۱۴ مراجعه نمایند.

مهلت شرکت در مزایده ۷ روز کاری از زمان نشر آگهی می­باشد.

                                                                           

                                                                                           ابوالفضل آسیابی

                                                                                مدیر عامل و عضو هیئت مدیره