بسمه تعالی

شرکت تعاونی مسکن شماره ۴ کارکنان وزارت کشور در نظر دارد با مجوز مورخ ۱۳۹۴/۴/۱۳ مجمع عمومی سالیانه و مصوبه شماره ۲۱۷ مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۸  هیأت مدیره تعاونی نسبت به واگذاری یک قطعه زمین با کاربری تجاری به منظور تامین بخشی از هزینه های ضروری پروژه در دست اقدام از طریق مزایده عمومی با شرایط ذیل واگذار نماید.

قطعه شماره ۳۰۰ به پلاک ثبتی ۱۳۳۹۰ فرعی از ۴۷ اصلی به مساحت ۵۰۰ مترمربع و هر متر مربع به مبلغ پایه ۳۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به آدرس: اسلامشهر، بلوار آیت­ الله سعیدی، روبه روی شهرک سعیدیه مجتمع سیمرغ.

از متقاضیان دعوت بعمل می آید جهت دریافت فرم های شرکت در مزایده و اطلاع از شرایط آن به دفتر تعاونی مسکن شماره ۴ کارکنان وزارت کشور به آدرس : تهران – میدان جهاد ( فاطمی )، خیابان جویبار – نبش خیابان میرهادی – پلاک ۵۶ – طبقه ۷ واحد ۱۴ مراجعه نمایند.        

  مهلت شرکت در مزایده ۷ روز کاری از زمان نشر آگهی می ­باشد.

 

با تشکر

ابوالفضل آسیابی

مدیر عامل تعاونی مسکن شماره ۴ وزارت کشور