بسمه تعالی
به اطلاع اعضاء وسهامداران محترم برجهای مسکونی پروژه سیمرغ اسلامشهر می رساند طبق وعده داده شده وبه حول قوه الهی وحمایت همه جانبه شما عزیزان فرآیند امتیاز بندی اعضاء وسهامداران محترم انجام ودر سایت تعاونی منتشر شده است .
لذا ضمن دعوت از کلیه عزیزان جهت مراجعه به سایت و مشاهده امتیازات خود موارد به شرح ذیل را به استحضار می رساند .
۱-امتیاز بندی بر اساس فرمول مصوب مجمع عمومی واساسنامه شرکت (میزان واریزی ضربدر تعداد روزهای واریز ) بصورت کاملا اتوماتیک توسط نرم افزار دقیق محاسبه و انجام شده است .
۲-امتیاز افراد بر اساس واریزی آنها تا روز یکشنبه مورخ ۹۴/۰۶/۲۹ که در حسابداری شرکت ثبت گردیده انجام شده وبا میزان واریزی بعدی افراد قابل تغییر می باشد .
۳-از کلیه عزیزان در خواست می گردد ضمن کنترل اطلاعات مندرج خود در سایت بر اساس رسید های تحویلی به دفتر تعاونی از حیث مبلغ و زمان واریزی، در صورت مشاهده هرگونه مغایرت در فرصت زمانی یک هفته ای از تاریخ انتشار این آگهی به دفتر تعاونی مراجعه نمایند تا نسبت به اصلاح آن اقدام گردد. بدیهی است پس از انقضای مهلت مذکور لیست افراد مشمول اولین برج منتشر و به هیچ وجه قابل تغییر نخواهد بود.
۴-با عنایت به اتمام اسکلت وسفت کاری اولین برج از برجهای دهگانه، مقدمات تعین واحد برای اعضای مشمول برج مذکور فراهم شده است که پس از انقضای مهلت یک هفته ای برای رفع مغایرتهای احتمالی تعیین واحد، انجام خواهد شد که کم وکیف آن در اطلاعیه بعدی بطور مشروح به استحضار همگان خواهد رسید .
لذا از آنجاییکه پیش شرط افراد مشمول تعیین واحد تسویه حساب آنها تا مرحله اسکلت بر اساس هر متر مربع بنای نا خالص ۳۵۱ هزار تومان تعیین شده است. ضروریست افراد دارای امتیاز ۱ تا ۹۵ بعنوان اعضای قطعی وامتیاز ۹۶ تا ۱۵۰ به عنوان اعضاء ذخیره، به فکر تامین منابع مالی مورد نیاز با توجه به متراژ درخواستی و انتخابی خود برای تسویه حساب باشند.
ابوالفضل آسیابی
مدیر عامل

توضیحات فایل پیوست
شیت اول مربوط به امتیازات و شیت دوم مربوط به ریز گردش واریزی اعضای محترم میباشد
برای سرچ کردن در فایل از کلید ctrl+f استفاده نمایید

گزارش تاریخ ۲۹-۰۶-۹۴