بسمه تعالی

به اطلاع اعضاء و سهامداران محترم برج های مسکونی میرساند، امتیاز بندی مجدد سهامداران محترم برج های در حال احداث  با توجه به واریزی عزیزان و تحویل فیش های واریزی تا تاریخ ۹۵/۰۲/۲۸ در پیوست زیر قابل مشاهده میباشد.. ضمناً با توجه به پیشرفت قابل ملاحظه برج های ۱۰۲، ۱۰۴ و ۱۱۱، در ماه آینده انتخاب واحد حداقل دو برج از سه برج انجام خواهد گرفت. لذا از اعضای محترم خواهشمندیم نسبت به واریزی خود و با عنایت به توضیحات مشروح اطلاعیه ۵۵ ، نسبت به تامین مالی  مبلغ علی الحساب تا مرحله سفت کاری اهتمام بیشتر داشته تا امتیازشان بهتر و یا در جایگاه فعلی محفوظ بماند.

EMTIAZ950228site

با تشکر

ابوالفضل آسیابی

مدیر عامل