بسمه تعالی

اطلاعیه شماره ۶۶

واحد های تخصیص یافته و باقی مانده سه برج ۱۰۲،۱۰۴،۱۱۱+ امتیاز بندی جدید

با پوزش از طولانی شدن روند تسویه حساب و اعلام مرحله تکمیل ظرفیت انتخاب واحد سه برج۱۰۲،۱۰۴،۱۱۱، و تشکر از همکاری شایسته اعضا و سهامداران محترم پروژه که طبق اطلاعیه ۶۵ نسبت به انتخاب واحد و تسویه حساب واحد انتخابی خود اقدام نموده اند به استحضار میرساند واحد های تخصیص یافته نهایی درپیوست شماره۱ جدول زیر قابل مشاهده می باشد همچنین واحد های باقیمانده به تفکیک سه برج در پیوست شماره۲ (برج ۱۰۲)، پیوست شماره۳ (برج ۱۰۴)، پیوست شماره۴ (برج ۱۱۱) مشخص گردیده و قابل دسترسی میباشند. برای اطلاع از نحوه انتخاب واحد به دفترچه راهنمای انتخاب واحد در اطلاعیه شماره ۶۵ مراجعه نمایید.

در این مرحله تمامی اعضای برج ها که توانایی پرداخت مبلغ واحد انتخابی خود را دارند طبق امتیاز بندی جدید اعلام شده پیوست شماره۵ میتوانند تا پایان وقت اداری پنج شنبه ۹۵/۱۱/۱۴ (ساعت۱۲) از بین۱۲۷واحد باقیمانده انتخاب واحد نموده و ضمن تکمیل فرم پیوست شماره۶  آن را تا تاریخ مذکور  به دفتر تعاونی تحویل دهند.

ردیف شرح
۱ واحد های تخصیص یافته نهایی سه برج ۱۰۲،۱۰۴،۱۱۱
۲ واحد های باقی مانده برج ۱۰۲(۳۷ واحد خالی)
۳ واحد های باقیمانده برج ۱۰۴(۶۴ واحد خالی)
۴ واحد های باقیمانده برج ۱۱۱(۲۶واحد خالی)
۵ امتیاز بندی جدید۵/۱۱/۹۵(از بین اعضایی که واحدی به آن ها تعلق نگرفته)
۶ فرم انتخاب واحد مرحله تکمیل ظرفیت

با تشکر

ابوالفضل آسیابی

مدیر عامل