بسمه تعالی

اطلاعیه شماره ۶۸ تکمیل ظرفیت مرحله دوم سه برج ۱۰۲،۱۰۴،۱۱۱

واحد های تخصیص یافته تکمیل ظرفیت مرحله اول و باقی مانده سه برج ۱۰۲،۱۰۴،۱۱۱+ امتیاز بندی جدید

با پوزش از طولانی شدن روند تسویه حساب و اعلام نتایج نهایی مرحله اول تکمیل ظرفیت انتخاب واحد سه برج۱۰۲،۱۰۴،۱۱۱، و تشکر از همکاری شایسته اعضا و سهامداران محترم پروژه که طبق اطلاعیه ۶۶ نسبت به انتخاب واحد و تسویه حساب واحد انتخابی خود اقدام نموده اند به استحضار میرساند واحد های تخصیص یافته نهایی تکمیل ظرفیت مرحله اول  درپیوست شماره۱ جدول زیر قابل مشاهده می باشد همچنین واحد های باقیمانده به تفکیک سه برج در پیوست شماره۲ (برج ۱۰۲)، پیوست شماره۳ (برج ۱۰۴)، پیوست شماره۴ (برج ۱۱۱) مشخص گردیده و قابل دسترسی میباشند. برای اطلاع از نحوه انتخاب واحد به دفترچه راهنمای انتخاب واحد در اطلاعیه شماره ۶۵ مراجعه نمایید.

در این مرحله تمامی اعضای برج ها که توانایی پرداخت مبلغ واحد انتخابی خود را دارند طبق امتیاز بندی جدید اعلام شده پیوست شماره۵ میتوانند تا پایان وقت اداری یکشنبه ۹۶/۰۲/۲۴ (ساعت۱۶) از بین ۵۳ واحد باقیمانده انتخاب واحد نموده و ضمن تکمیل فرم پیوست شماره۶  آن را تا تاریخ مذکور  به دفتر تعاونی تحویل دهند.

ردیف شرح
۱ واحد های تخصیص یافته نهایی سه برج مرحله اول تکمیل ظرفیت ۱۰۲،۱۰۴،۱۱۱
۲ واحد های باقی مانده برج ۱۰۲(۱۹ واحد خالی)
۳ واحد های باقیمانده برج ۱۰۴(۲۲ واحد خالی)
۴ واحد های باقیمانده برج ۱۱۱(۱۲واحد خالی)
۵ امتیاز بندی جدید(از بین اعضایی که واحدی به آن ها تعلق نگرفته)
۶ فرم انتخاب واحد مرحله دوم تکمیل ظرفیت

 

 

با تشکر

ابوالفضل آسیابی

مدیر عامل