بسمه تعالی

اطلاعیه شماره ۷۰

به اطلاع اعضاء و سهامداران محترم پروژه برج های مسکونی سیمرغ اسلامشهر (برج های ۱۰۹-۱۰۲-۱۰۴-۱۱۱) می‌رساند، با توجه به اطلاعیه ها و تذکرات مکرر به اعضای بدهکار جهت تسویه حساب واحد انتخابی و عدم تسویه حساب واحد توسط ایشان، که روند پیشرفت نازک کاری را با تاخیر مواجه نموده و با توجه به گرانی های اخیر، امکان خرید مصالح و تجهیزات مورد نیاز را بدلیل عدم تامین مالی با مشکل روبرو کرده است، لذا به منظور جلوگیری از تعطیلی کارگاه و صیانت از حقوق آن دسته از عزیزانی که به موقع واریزی داشته اند، طی جلسه مورخ۹۷/۰۳/۲۱، با توجه به اختیارات ناشی از اساسنامه شرکت تعاونی و مصوبات مجامع مختلف ، هیئت مدیره مقرر نمود از تاریخ انتشار این اطلاعیه (۹۷/۰۳/۲۳) ، به مدت ۱۵روز کاری (تا پایان وقت اداری دوشنبه مورخ ۹۷/۰۴/۱۱) به اعضای بدهکار با بدهی بالای ۱۰۰ میلیون ریال در چهار  برج مسکونی (مجموع مبلغ بدهی ناشی از اسکلت و نازک کاری با توجه به درصد پیشرفت) مهلت برای تسویه حساب داده شود و پس از اتمام مهلت مذکور، مدیر عامل اختیار دارد ضمن اعمال جریمه تاخیر برای کلیه ی بدهکاران پروژه(شامل بدهکاران بالای ۱۰۰ میلیون ریال یا پایین تر از آن)، با رعایت ضوابط مصرح در اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی، نسبت به جایگزینی اعضای ذیصلاح دیگر به جای اعضای بدهکار اقدام نماید. لذا شایسته است کلیه ی اعضای محترم در مهلت تعیین شده (۹۷/۰۴/۱۱) نسبت به تسویه حساب کلیه بدهکاری های خود اقدام نمایند تا مشمول جریمه تاخیر مضاعف و لغو واحد اختصاص یافته خود نگردند.

با تشکر

ابوالفضل آسیابی

مدیر عامل