بسمه تعالی

با عرض سلام و ادب خدمت اعضا و سهامداران محترم در اجرای مصوبه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۹۸/۰۲/۳۰ موارد به شرح ذیل را به عنوان اطلاعیه رسمی شرکت تعاونی به آگاهی می رساند.

۱-مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۹۸/۰۲/۳۰ در سالن الغدیر وزارت کشور راس ساعت ۱۵:۰۰ با حضور شایسته اعضا و سهامداران محترم برگزار گردید. پس از بحث و گفتگو، در خصوص مباحث دستور جلسات به شرح ذیل به تصویب و تایید اعضا حاضر رسید. متعاقب آن مصوبات مذکور به اداره کل تعاون استان تهران ارسال و پس از بررسی توسط آنان  طی نامه به (پیوست ۱) تایید و جهت اجرا به شرکت تعاونی ابلاغ گردید.

که عینا صورتجلسه مربوطه جهت استحضار و اقدام عاجل به (پیوست۲) تقدیم می گردد.

۲-اعضای محترم بدهکار در زمین ها ضروری است با توجه به بخش اول بند ۱ مصوبه مجمع، در اسرع وقت به دفتر تعاونی مراجعه و نسبت به تسویه حساب بدهکاری خود اقدام نمایند. در غیر این صورت پس از انقضای مهلت تعیین شده توسط مجمع طبق مقررات و مفاد اساسنامه با اعضای بدهکار رفتار خواهد شد و عضویت آن ها در تعاونی با طی مراحلی قانونی لغو خواهد گردید و وجوه پرداختی عینا به آنها عودت داده خواهد شد.

همچنین به آگاهی اعضای برج های مسکونی تعیین واحد شده در برج های چهار گانه طبق بند ۱ مصوبه مجمع می رساند سقف پنج میلیون تومان جریمه برای اعضای بدهکار برداشته شده و در صورت عدم تسویه به موقع اعضا جریمه های مضاعف مشمول آن ها خواهد شد. شایسته است افراد مشمول جهت تسویه حساب اقدام عاجل انجام دهند.

۳- در اجرای بند ۲ مصوبه مذکور ضروری است اعضای قطعات در خوشه های چهار گانه زمین های مسکونی یک هفته پس از انتشار این اطلاعیه به دفتر تعاونی مراجعه نموده و با تکمیل فرم های مربوطه  به دو روش مصرح در مصوبه مجمع مذکور اقدام نمایند. روش های فوق الذکر که در بند ۲ مصوبات مجمع عمومی به پیوست تقدیم شده است اجمالا بدین شرح می باشد:

الف: اعلام موافقت و آمادگی برای ساخت واحد مسکونی توسط تعاونی و باقی ماندن در عضویت تعاونی

 ب: اخذ سند مالکیت زمین متعلقه به خود و تسویه حساب و خروج از تعاونی.

با تشکر

ابوالفضل آسیابی

مدیر عامل