بسمه تعالی
توضیحات مشروح اطلاعیه شماره ۴۶
درخصوص امتیازات و روند واگذاری قطعات زمین های پروژه سیمرغ اسلامشهر
با عرض تسلیت ایام شهادت حضرت سیدالشهداء امام حسین(ع) و یاران باوفایش و ضمن تشکر از همراهی و همکاری خوب اعضاء محترم به حول قوه الهی همزمان با اجرای عملیات آماده سازی و ادامه ساخت برجهای مسکونی، فرآیند امتیاز بندی و پالایش اطلاعات واریزی سهامداران محترم انجام شده و فهرست نهایی امتیازات به منظور گروه بندی و واگذاری قطعات زمینهای تفکیکی، در لینک زیر منتشر و قابل مشاهده می باشد.
خاطر نشان می گردد، توضیحات تفصیلی روند واگذاری قطعات تفکیکی زمین را به شرح ذیل اعلام می دارد:
۱-امتیاز بندی بر اساس فرمول مصوب مجمع عمومی و هیات مدیره بر مبنای مبلغ واریزی و زمان واریزی محاسبه و انجام شده است.
۲- محاسبه جرائم تاخیر بر اساس مصوبه مجمع عمومی بر مبنای یک بر دو هزارم مبلغ تاخیر ضرب در زمان تاخیر از تاریخ ۱۳۹۱/۰۱/۰۱ برای سه واریزی اول از تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۰۱ برای دو واریزی آخر محاسبه و اعمال شده است.
۳-از آنجائیکه سهم این تعاونی از قطعات زمین با شکل هندسی مشابه در پروژه سیمرغ اسلامشهر چهار نوع قطعه به مساحت های ۴۰۰ متر مربع با تراکم ۱۰ واحد مسکونی مصوب به تعداد ۶۶ قطعه، و۳۵۲متر مربع با تراکم ۱۰ واحد مسکونی مصوب به تعداد ۱۵ قطعه، و ۵۷۶ متر مربع با تراکم مصوب ۲۰ واحد مسکونی مصوب به تعداد ۱۹ قطعه، و ۵۴۰ متر مربع با تراکم ۲۰ واحد مسکونی مصوب به تعداد ۵۴ قطعه می باشد، لذا بر اساس مصوبه هیات مدیره، عزیزان سهامدار بر مبنای امتیاز مکتسبه در چهار خوشه امتیازی متناسب با ظرفیت قطعات مربوطه به شرح ذیل ساماندهی و اعلام می گردد.
الف: خوشه اول شامل ردیف۱ تا ۶۶۰ برای قطعات ۴۰۰ مترمربعی(۱۰ واحدی)
ب: خوشه دوم شامل ردیف ۶۶۱ الی ۸۱۱ برای قطعات ۳۵۲ مترمربعی(۱۰ واحدی)
ج: خوشه سوم شامل ردیف ۸۱۲ الی ۱۱۹۱ برای قطعات ۵۷۶ مترمربعی(۲۰ واحدی)
د: خوشه چهارم شامل ردیف ۱۱۹۲ الی آخر برای قطعات۵۴۰ مترمربعی(۲۰ واحدی)

۴-با توجه به درخواستهای مکرر سهامداران محترم و تصویب هیات مدیره شرکت به منظور فراهم نمودن فرصت مناسب برای قرار گرفتن افراد هماهنگ در قطعات مشترک، امکان گروه بندی در محدوده خوشه های امتیازات مکتسبه فراهم شده و اعضاء محترم می توانند در حدود خوشه های ۴گانه، گروه های ۱۰ و ۲۰ نفره تشکیل و نماینده خود را با درخواست کتبی به دفتر تعاونی معرفی نمایند.
۵-تحویل گواهی مالکیت موقت و واگذاری قطعات، بلافاصله پس از گروه بندی به قید قرعه به گروه های معرفی شده مشمول خوشه متناسب از بین قطعات موجود همان خوشه انجام خواهد شد.
۶-مهلت تشکیل و معرفی گروههای ۱۰ و ۲۰ گانه به دفتر شرکت بر اساس مصوبه هیات مدیره شرکت در ۱۵ روز کاری بدون احتساب روزهای تعطیل از روز نشر اطلاعیه می باشد. بدیهی است افرادی که در مهلت مقرر در گروه معینی قرار نگرفته و به شرکت معرفی نشده باشند، به قید قرعه در قطعات متناسب با امتیاز مکتسبه خوشه های ۴ گانه ساماندهی و معرفی خواهند شد.
۷- با توجه به اینکه تعهد اولیه شرکت برای سهامداران محترم آپارتمان های حدود ۱۰۰ مترمربعی بوده است از آنجائیکه تراکم مصوب برای قطعات ۳۵۲ مترمربعی ۱۰ واحد بالای ۱۰۰ مترمربع تعیین شده است لذا ملاک میزان سرانه متعلقه زمین برای هر سهم ۳۵ مترمربع توسط هیات مدیره تعیین شده است بنابراین افرادی که کمتر یا بیشتر از سهم مذکور بهره مند می گردند به ازای هر مترمربع ۷/۰۰۰/۰۰۰ریال در هنگام تحویل گواهی موقت مالکیت و تسویه حساب، محاسبه و اعمال خواهد شد بطور مثال افرادی که مالک قطعه ۴۰۰ مترمربعی خواهند شد ۵ مترمربع اضافه بر سهم دریافت می نمایند که می بایست ۳۵/۰۰۰/۰۰۰ریال اضافه بهای آن را پرداخت نمایند و افرادی که مالک قطعه ۵۴۰ مترمربعی می گردند ۸ مترمربع کمتر از سهم معین دریافت می نمایند، که به ازای آن۵۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال بدون احتساب جرائم تأخیر از سقف ۱۳۱/۰۰۰/۰۰۰ریال واریزی اعضای مشارکتی و۱۱۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال واریزی اعضای اصلی از تعاونی دریافت می نمایند.
۸-تحویل گواهی موقت مالکیت و تعیین و تحویل قطعه منوط به تسویه حساب کامل می باشد.
۹-از آنجائیکه مبلغ ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ریال از اعضاء محترم به صورت علی الحساب برای هزینه های مربوط به پروانه ساخت و آماده سازی ، دریافت شده است لذا پروانه ساخت و اسناد قطعی مالکیت قطعات پس از طی مراحل قانونی اخذ و متعقاباً تحویل خواهد شد. لذا تسویه حساب قطعی در این خصوص در زمان تحویل اسناد رسمی و جواز ساخت انجام خواهد شد.
۱۰- همچنان که در اطلاعیه های قبلی نیز اعلام شده است نحوه بهره مندی اعضاء و سهامداران محترم از سرانه های تجاری و قطعات مازاد مستلزم اتخاذ تصمیم های جداگانه و طی مراحل قانونی دیگری است که پس از تحویل قطعات به تدریج انجام و اعلام خواهد شد.
لازم به ذکر است افراد مشمول خوشه های امتیازی بالاتر امکان تعویض در ردیف های خوشه ای با امتیاز کمتر رادارند.

اسامی اعضای زمین اطلاعیه ۴۶

با تشکر
ابوالفضل آسیابی
مدیر عامل