بسمه تعالی
اطلاعیه شماره ۴۷
ضمن تقدیم شاد باش نوروز و آغاز بهار سال ۱۳۹۴ معطر به عطر گل یاس، خدمت یکایک اعضاء و سهامداران محترم با عرض پوزش از وقفه بوجود آمده در انجام وعده‌های داده شده مبنی بر واگذاری قطعات تفکیکی زمین، خرسندیم به استحضار شریف برسانیم با تصویب شورای اسلامی شهر اسلامشهر در جلسه رسمی مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۰۵مبنی بر اجرای مصوبه مورخ۱۳۹۲/۰۹/۱۳ کمیسیون ماده ۵ استان، موانع موجود در راه اجرای تفکیک و واگذاری قطعات تفکیکی رفع گردیده و با عنایت به پیشرفت مطلوب عملیات آماده سازی و خیابان کشی و همچنین امضاء توافق نهایی تقسیمنامه بین شرکاء پروژه، قطعات تفکیکی بر اساس خوشه بندی انجام شده در اطلاعیه شماره ۴۶ آماده واگذاری با گواهی موقت مالکیت شده است، همچنین بر اساس وعده داده شده الحاقیه جدید با شرکت پاوان ساخت پارس (پیمانکار ساخت برجهای مسکونی) منعقد و ابلاغ شده است.
لذا موارد به شرح ذیل در دو قسمت الف: برجهای مسکونی در حال احداث و ب: قطعات تفکیکی زمین اعلام می گردد. انتظار می رود همکاران و سهامداران محترم همچون گذشته با همکاری خوب خود و با مد نظر قراردادن آنها مدیریت تعاونی را جهت نیل به اهداف تعیین شده یاری فرمایند.
الف: برجهای مسکونی در حال احداث
۱-الحاقیه جدید قرارداد با پیمانکار مجری اسکلت برجهای مسکونی (شرکت پاوان ساخت پارس) در تاریخ۱۳۹۳/۱۲/۱۳به امضاء طرفین رسیده و جهت اجرا ابلاغ شده است.
۲-در قرارداد مذکور اصلاح روندهای فنی و مالی پروژه بهینه سازی و بروز رسانی دستمزدها و تهیه برنامه زمان بندی اجرایی مبتنی بر شرایط واقعی پروژه، و منابع مالی موجود لحاظ شده و ساخت برجها با بالاترین سرعت ممکن آغاز شده است.
۳-تا پایان تیرماه سال ۱۳۹۴ با اتمام عملیات اجرای اسکلت اولین برج از برجهای ده‌گانه، اولین مرحله از تخصیص واحدهای مسکونی براساس امتیازات مکتسبه با فرمول مصوب مجمع عمومی به سهامدارانی که اولویت دارند به انجام خواهد رسید، بنابراین با توجه به اینکه در تعیین اولویت سهامداران برای تخصیص واحدها، پرداخت به هنگام سهامداران به تعاونی ملاک عمل می باشد شایسته است کلیه اعضاء محترم بدهی‌های قبلی خود را که بر اساس نتیجه جلسه هم اندیشی در تابستان ۱۳۹۳ به میزان هر ماه ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال تعیین و اعلام شده بود را تا پایان سال ۱۳۹۳ تسویه نمایند.(تا پایان اسفند ماه ۱۳۹۳ اعضای مشارکتی ۲۳۱/۰۰۰/۰۰۰ریال و اعضای اصلی ۲۱۶/۰۰۰/۰۰۰ریال)
۴-با توجه به وعده قبلی، جلسه هم اندیشی در اوایل سال جدید با اعضاء محترم برجهای مسکونی ترتیب داده خواهد شد تا ضمن ارائه گزارش کامل از میزان پیشرفت و روند کار و جزئیات قرارداد منعقده با پیمانکار و ارائه دفترچه قرار داد جدید به اعضاء (طبق مفاد الحاقیه جدید قرارداد پیمانکار) ، در خصوص برجهای مسکونی در مورد نحوه ادامه‌ی واریزی اعضاء مشورت و اتخاذ تصمیم گردد. خاطر نشان می‌سازد برنامه زمان بندی عملیات اجرایی اسکلت برجها در سایت اینترنتی تعاونی پس از تأیید مشاور منتشر خواهد شد.
ب: قطعات تفکیکی زمین
۱-اعضاء و سهامداران محترم که تاکنون اقدام به گروه بندی بر اساس امتیاز مکتسبه و خوشه متناظر ننموده اند تا پایان فروردین ماه ۱۳۹۴ مهلت دارند گروههای خود را به دفتر تعاونی تحویل نمایند در غیر این صورت تعاونی راساً نسبت به گروه بندی و تخصیص قطعه متناظر خوشه مربوطه اقدام خواهد کرد.
۲-اعضاء محترم بدهکار (اعم از بدهی از اصل واریزی، بدهی بابت مازاد زمین متعلقه در خوشه یک، جریمه های متعلقه مصوب مجمع عمومی) با توجه به خوشه متعلقه نسبت به تسویه حساب کامل تا پایان فروردین ماه ۱۳۹۴ اقدام نمایند.
۳-قرعه کشی قطعات تا پایان اردیبهشت ماه با برگزاری مراسم رسمی انجام خواهد شد و گواهی موقت مالکیت بر اساس نتیجه قرعه کشی صادر و زمین تحویل داده خواهد شد.
بدیهی است افرادی که تا زمان مقرر با تعاونی تسویه ننموده باشند در قرعه کشی و تحویل زمین شرکت داده نخواهند شد و با آنها طبق اساسنامه شرکت ها ی تعاونی مسکن مصوب اداره کل تعاون، کار رفاه و امور اجتماعی استان رفتار خواهد شد. ضمناً اسناد رسمی و قطعی قطعات پس از صدور متعاقباً تحویل خواهد شد.
۴-با اعضاء و سهامدارن محترمی که اضافه واریزی داشته و از تعاونی طلبکار هستند همزمان با ارائه گواهی مالکیت تسویه حساب و پرداخت وجه مازاد آنها انجام خواهد شد .
۵-همچنانکه در اطلاعیه های قبلی نیز اعلام کرده بودیم کلیه اعضاء و سهامداران محترم اعم از اعضاء برج‌ های مسکونی و قطعات تفکیکی زمین، سهامدار سرانه‌های دیگر متعلق به تعاونی ازجمله سرانه تجاری نیز می باشند، که نحوه بهرمندی عزیزان از سرانه‌های مذکور مستلزم طی مراحل قانونی و اتخاذ تصمیمات قانونی دیگری است که پس از واگذاری قطعات و تسویه تعهدات قانونی شرکت انجام خواهد شد.
با تشکر
ابوالفضل آسیابی
مدیرعامل