اطلاعیه شماره۵۱
بسمه تعالی
با تشکر از اعضاء سهامداران محترم برجهای مسکونی پروژه سیمرغ اسلامشهر که روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۲۷ در جلسه هم اندیشی شرکت نمودند و ضمن استماع گزارش مدیرعامل و نماینده فنی مستقر در کارگاه در بحثهای مربوطه شرکت نموده و پیشنهادات ارزنده ای را ارائه کردند که موارد به شرح ذیل مورد توافق اکثریت قریب به اتفاق حاضرین قرار گرفته و مقرر شد ملاک عمل مدیریت شرکت قرار گیرد.
لذا خواهشمند است به منظور پیشبرد اهداف تعاونی و ادامه روند مطلوب احداث برجهای مسکونی اعضا محترم همکاری لازم را مبذول نمایند.
۱-بنا به پیشنهاد تنی چند از اعضا حاضر در جلسه مقرر شد برنامه زمان بندی اجرای هر یک از بلوک های ۱۰ گانه که توسط پیمانکار ارائه شده و مورد تایید دستگاه نظارت رسیده است را در اسرع وقت در سایت تعاونی منتشر گردد.
۲- مقرر شد سایت تعاونی بیش از پیش بروز رسانی شده و گزارشهای ماهانه پیشرفت کار کما فی سابق در سایت قرار داده شود.
۳- مقرر شد قرارداد جدید براساس آخرین الحاقیه منعقده شرکت تعاونی با پیمانکار سازنده(پاوان ساخت پارس) توسط تعاونی تهیه و با قراردادهای قدیمی معاوضه گردد.
۴-مقرر شد هر یک از اعضا از تیرماه سال جاری (۹۴) تا انتهای سال ، ماهانه مبلغ ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال به حساب تعاونی واریز نمایند.
مهلت پرداخت مبلغ مذکور از ابتدای هر ماه تا انتهای آن می باشد . بدیهی است در طی این دوره جریمه ای به آنها تعلق نمی گیرد. ولی بر اساس مصوبه مجمع عمومی سال ۹۳ به واریزی های پس از مهلت مذکور جریمه تاخیر طبق فرمول (میزان تاخیر ضربدر روزهای تاخیر تقسیم بر دو هزار) تعلق گرفته و مشمول کسر امتیاز نیز خواهند شد.
۵-مقرر شد مبنای محاسبه امتیاز اعضا صرفا میزان واریزی ضربدر زمان واریزی قرار داده شود و در اسرع وقت امتیاز اعضا در سایت اعلام می گردد.هم چنین به هر میزان اضافه واریزی اعضا نیز امتیاز لازم لحاظ می گردد.
۶-مقرر شد پس از پایان عملیات ساخت اسکلت هر یک از برجها ، تعیین واحد آن براساس امتیاز مکتسبه اعضا معین و مشخص گردد و از تعیین واحد شده مبلغ کامل قیمت تمام شده اسکلت اخذ گردد و در صورت عدم تمایل و یا عدم تسویه حساب ، عضو حائز امتیاز از اعضا بعدی به ترتیب امتیاز مکتسبه دعوت به عمل آید.
۷-مقرر شد پس از تعیین اعضاء برجهایی که ساخت اسکلت آنها به اتمام رسیده برای نحوه ادامه نازک کاری و زمان اخذ تسهیلات بانکی، با خود افراد آن بلوک مذکور مشورت و اتخاذ تصمیم گردد.

باتشکر
ابوالفضل آسیابی
مدیرعامل