اطلاعیه شماره ۶۵

 “بسمه تعالی”

ضمن تشکر از همراهی و حمایت اکثریت  اعضاء و سهامداران محترم پروژه ساخت برجهای مسکونی سیمرغ اسلامشهر،  خرسندیم به استحضار برسانیم  پیرو اطلاعیه هاو وعده های داده شده ، تمهیدات لازم برای تعیین واحدهای ۳ برج مسکونی (۱۰۲، ۱۰۴، ۱۱۱) که در مراحل پایانی اجرای اسکلت و بخشی سفت کاری قرار دارند ،  فراهم گشته  و فهرست اسامی سهامداران محترم ( به غیر از اعضایی که در برج ۱۰۹ به آنها واحد تخصیص یافته شده است )  که در پیوست شماره ۱ جدول شماره ۶ ، به ترتیب رتبه مکتسبه براساس آخرین گزارش امتیازبندی اعضاء با توجه به واریزی عزیزان تا تاریخ ۹۵/۶/۶ منتشر و قابل مشاهده می باشد . لذا رتبه های از ۱ تا ۲۸۵ به عنوان اولویت اصلی انتخاب واحد و رتبه های ۲۸۶ تا ۴۳۰ به عنوان اولویت ذخیره در این مرحله ، امکان انتخاب واحد از  ۳برج ۱۰۲، ۱۰۴، ۱۱۱را دارند . ضروری است اعضاء محترم ، ضمن مطالعه دقیق دفترچه راهنمای انتخاب واحد (ضمیمه این اطلاعیه ) نسبت به انتخاب واحد و تسویه حساب اقدام نمایید.

 

 

باتشکر

مدیر عامل

ابوالفضل آسیابی

 

دفترچه راهنمای انتخاب واحد

 الف)شرایط و  ضوابط کلی انتخاب واحد برجهای ۱۰۲،۱۰۴، ۱۱۱ پروژه سیمرغ

۱- آن دسته ازواجدین شرایط ، مجاز به انتخاب واحد آپارتمانهای  ۳ برج ۱۰۲، ۱۰۴ ، ۱۱۱(طبق امتیاز بندی مورخ ۹۵/۶/۶ پیوست شماره یک جدول شماره ۶)می باشند ، که بر اساس امتیاز مکتسبه بر مبنای فرمول ( مبلغ واریزی × زمان واریزی ) در رتبه ۱ تا ۴۳۰ اعضاء قرار گرفته است .

۲- مهلت انتخاب واحد اعضا حائز شرایط و تحویل فرم های انتخاب واحد به دفتر تعاونی ده روز کاری از تاریخ انتشار اطلاعیه می باشد ، بنابراین به کلیه واجدین شرایط ،اکیدا توصیه می گردد حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه  مورخ ۹۵/۶/۱۸ (ساعت۱۲)، فرم های انتخاب واحد خود را پس از دانلود از سایت تعاونی و تکمیل آن)تحویل دفتر تعاونی نموده و رسید دریافت نمایند.

۳- با توجه به علایق اعضاء واجد شرایط ، حداکثر تعداد قابل انتخاب برای واحدهای آپارتمان  ، ۲۸۵  انتخاب می باشد . بر این اساس الزامی برای پر نمودن کلیه ۲۸۵ اولویت توسط هر عضو نمی باشد و هر عضو می تواند  به میزان واحدهای مورد نظر خود و با توجه به رتبه مکتسبه در امتیازبندی ، اقدام به تکمیل اولویتهای خود نماید.

۴- با توجه به اینکه تخصیص واحدهای آپارتمانی صرفا براساس امتیاز کسب شده صورت می پذیرد ، اولویت انتخاب واحدهای آپارتمانی تنها تقدم ترتیب علاقه افراد مشمول را معین می نماید و تاثیری در تخصیص واحد نخواهد داشت.

۵- مهلت تسویه حساب واحد تخصیص یافته به اعضا محترم تا پایان وقت اداری ۹۵/۷/۱۵ توسط هیئت مدیره تعیین گردیده است.از آن جا که تخصیص نهایی واحدهای انتخابی به هر یک از اعضاء محترم ، مستلزم تسویه حساب هزینه های اجرای اسکلت و بخشی از سفت کاری آن  واحد بر اساس قیمت های مندرج در پیوست شماره ۱جداول شماره ۱۰،۹،۸با توجه به متراژ واحد ، طبفه و انباری اختصاص یافته به آن می باشد ،  مواکداً اعلام می گردد  در صورتی که هر یک از متقاضیان ، پس از طی شدن کلیه مراحل انتخاب و تعیین واحد ، اقدام به تسویه حساب ننمایند ، ضمن اینکه واحد انتخابی آنها “کان لم یکن” تلقی می گردد. حق انتخاب واحد مجدد نیز برای تکمیل ظرفیت از آنها سلب خواهد شد و واحد انتخابی آنها در مرحله تکمیل ظرفیت   به عضو واجد شرایط دیگر تخصیص  داده خواهد شد.

تبصره : در صورتیکه واحد انتخابی برای عضو حائز اهمیت شرایط تخصیص پیدا نکند فرد مذکور در مرحله بعدی ، حق انتخاب واحد مجدد از واحدهای خالی و انتخاب نشده را خواهد داشت .

ب)شرایط و  ضوابط اختصاصی انتخاب واحد برجهای ۱۰۲،۱۰۴، ۱۱۱ پروژه سیمرغ

۱-  آن دسته از اعضایی که مجاز به انتخاب واحد شده اند،  لازم است کلیه کد واحدهای مورد علاقه خود را برای آپارتمان مورد نظر را در فرم  سه صفحه ای شماره۱ انتخاب واحد از اولویت ۱ تا ۲۸۵ وارد نمایند.

۲- متقاضیان لازم است شماره پرونده و رتبه خود را منطبق بر امتیازبندی نهایی( مورخ ۹۵/۶/۶) برای انجام انتخاب واحد ۳ برج در فرم شماره ۱  (مربوط به پیوست شماره ۲ جدول شماره ۶ ) درج نمایند.

۳-با توجه به عدم امکان تغییر و جابه جایی در انباری و پارکینگ متعلقه به هر یک از واحد های مسکونی در ۳ برج (  شماره انباری و پارکینگ تعلق یافته به هر واحد در پیوست  شماره ۱ جداول شماره ی ۸،۹،۱۰ ذکر گردیده است ) ، لازم است  کلیه اعضای محترم ،   با در نظر  گرفتن موقعیت انباری و پارکینگ مرتبط با هر واحد مسکونی ، نسبت به انتخاب واحد اقدام نمایند .

۴- از هریک از اعضای واجد شرایط ، منحصراً یک سری فرم تکمیلی  انتخاب واحد ، تحویل گرفته می شود و براین اساس تمامی اعضاء می بایستی کلیه واحدهای مورد علاقه خود را از هریک از ۳ برج مذکور، در همان فرم اعلام نمایند .

ج)معرفی واحدهای آپارتمانی ۳ برج  (۱۰۲، ۱۰۴ ، ۱۱۱)

۳ برج۱۱۱، ۱۰۲ ، ۱۰۴  که  جانمایی آنها  در پیوست  شماره  ۱ جدول  شماره ۷   آورده شده است ،  دارای ۹۵ واحد آپارتمان در ۱۶ طبقه مسکونی است که  هر طبقه آنها دارای ۶ واحد می باشد  ، ( به جز طبقه همکف که دارای ۵ واحد می باشد) . شایان ذکر است جهت های جغرافیایی (راستای قرار گیری واحدهای شمالی و جنوبی ) دو برج ۱۰۲ و ۱۰۴ کاملا ً شبیه هم می باشد  ، به گونه ای که واحد ۱۲۸ متری در راستای شمال ساختمان قرار گرفته است . اما سوی جغرافیایی در برج ۱۱۱(همانند برج ۱۰۹)، با چرخش ۱۸۰ درجه ای با دو برج ۱۰۲ و ۱۰۴ ، کاملاٌ متفاوت می باشد به گونه ای که واحد های ۹۱ متر مربعی آنها ، در راستای شمالی برج قرار گرفته است.

به منظور سهولت در روند انتخاب واحد ۳ برج  همانند برج ۱۰۹ الگویی برای نامگذاری واحد ها در نظر گرفته شده است که ، توضیح آن به تفضیل بیان می گردد :

ج-۱ ) نامگذاری کلی برج ها

  • برج ها به شرح جدول شماره یک با حروف لاتین و واحد های آنها طبق الگوی جدول شماره ۲ نامگذاری شده است .

جدول شماره ۱: اسامی لاتین ۳ برج

ردیف شماره برج اسم لاتین
۱ ۱۱۱ B
۲ ۱۰۴ C
۳ ۱۰۲ D

 

جدول شماره ۲: الگوی نامگذاری  واحدها

ردیف شماره برج الگوی نامگذاری واحدها
۱ ۱۱۱ ( شماره واحد -شماره طبقه) B
۲ ۱۰۴ ( شماره واحد -شماره طبقه) C
۳ ۱۰۲ ( شماره واحد -شماره طبقه)  D

 

  • به جهت مشخص شدن ترتیب شماره واحدها  در هر طبقه ( از ۱ تا ۶)، همانند برج ۱۰۹ ،  مبدا شمارش  ،   واحد ۹۱ متری( که در کنار دو دستگاه راه پله  قرار گرفته) در نظر گرفته شده است  که با توجه به موقعیت جغرافیایی هر برج ، جهت حرکت  به صورت پادساعتگرد ( خلاف عقربه های ساعت  برای برج ۱۱۱) ساعتگرد (  موافق عقربه های ساعت) برای دو برج ۱۰۲ و ۱۰۴ تعیین شده است .

بنابراین ، به عنوان مثال  واحد(۳ -۰) B به معنای سومین واحد با متراژ ۱۰۱ متر مربع در جهت دید جنوب شرقی ساختمان در طبقه همکف برج ۱۱۱  و  واحد (۶ -۱۵) B به معنای واحد ششم با متراژ ۱۰۱ مترمربع در جهت دید جنوب غربی ساختمان در طبقه آخر (پانزدهم ) برج قرار می گیرد و یا (۴ -۲) C  نشانگر واحد شماره ۴ در طبقه دوم برج  ۱۰۴ با متراژ  ۱۲۸ مترمربعی با جهت دید جنوب ساختمان و  (۵ -۱۲) D  نشانگر واحد شماره ۵ در طبقه دوازدهم برج ۱۰۲ با متراژ ۱۰۱ مترمربع با جهت دید جنوب شرقی ساختمان می باشد .

به طور خلاصه در هر سه برج، واحدها با اندیس ۱،  واحدهای ۹۱ مترمربعی و واحدها با اندیس ۴ معرف واحدهای ۱۲۸ مترمربعی و بقیه اندیس ها (۲،۳،۵،۶) معرف واحدهای ۱۰۱ مترمربعی می باشد.

خاطر نشان می گردد واحدهای به شماره ی (۱ -۰) B و(۱ -۰) C و (۱ -۰) D، در هربرج لابی آن برج بوده و غیر قابل انتخاب می باشد .

با توجه به اهمیت موضوع، پلان  واحدهای ۳ برج مذکور به ترتیب شماره واحدها، به تفکیک در پلان همکف و تیپ طبقات در پیوست شماره  ۲ جداول ۱۰،۹،۸ قابل مشاهده است.

با توجه به توضیحات فوق ، واحدهای آپارتمان ۳برج بر اساس متراژ به ۳ دسته به شرح جدول زیر تقسیم می گردند .

 

جدول شماره ۳: معرفی آپارتمانهای موجود در برج ۱۰۲،۱۰۴،۱۱۱

شماره برج برج ۱۱۱ برج ۱۰۴

برج ۱۰۲

متراژ واحدها شرح تعداد شرح تعداد
واحدهای۹۱ متر مربعی در هر طبقه برج به غیر از طبقه همکف ، یک واحد ۹۱ متر مربعی دو خوابه در ضلع شمال  قرار گرفته است  که در مجموع ۱۵ واحد ۹۱ متر مربعی برای انتخاب متقاضیان در کل طبقات وجود دارد . واحدهای تیپ ۹۱ مترمربعی در پلان طبقات با رنگ سبز هاشور زده شده است . در نامگذاری این واحدها اندیس شماره واحد(اندیس آخر)، عدد ۱ میباشد. به عنوان مثال واحدهای B4-1،B3-1،B2-1،B1-1،…..تاB15-1،در این گروه قرار می گیرد.

 

۱۵ در هر طبقه از دو  برج به غیر از طبقه همکف ، یک واحد ۹۱ متر مربعی دو خوابه در ضلع جنوب  قرار گرفته است  که در مجموع ۱۵ واحد ۹۱ متر مربعی برای انتخاب متقاضیان در کل طبقات وجود دارد . واحدهای تیپ ۹۱ مترمربعی در پلان طبقات با رنگ سبز هاشور زده شده است . در نامگذاری این واحدها اندیس شماره واحد(اندیس آخر)، عدد ۱ می باشد .  به عنوان مثال واحدهایC4-1،C3-1،C2-1،C1-1،…..تاC15-1  واحدهایD4-1،D3-1،D2-1،D1-1،…..تاD15-1در این گروه قرار می گیرد. هر کدام از برجها ۱۵ واحد ۹۱ متر مربعی که در مجموع ۳۰ واحد می باشد .
واحدهای۱۲۸ متر مربعی در هر طبقه برج ، یک واحد ۱۲۸ متر مربعی سه خوابه در ضلع جنوبی قرار گرفته است  که در مجموع ۱۶ واحد ۱۲۸ متر مربعی برای انتخاب متقاضیان در کل طبقات وجود دارد . واحدهای تیپ ۱۲۸ مترمربعی در پلان طبقات با رنگ صورتی هاشور زده شده است .در نامگذاری این واحدهااندیس شماره واحد،  (اندیس آخر)عدد ۴ می باشد .  به عنوان مثال واحدهایB4-4،B3-4،B2-4،B1-4،…..تاB15-4 در این گروه قرار می گیرند .

 

 

۱۶ در هر طبقه از دو  برج ، یک واحد ۱۲۸ متر مربعی سه خوابه در ضلع شمالی  قرار گرفته است  که در مجموع ۱۶ واحد ۱۲۸ متر مربعی برای انتخاب متقاضیان در کل طبقات وجود دارد. واحدهای تیپ ۱۲۸ مترمربعی در پلان طبقات با رنگ صورتی هاشور زده شده است . در نامگذاری این واحدها اندیس شماره واحد،  (اندیس آخر)عدد ۴ می باشد .  به عنوان مثال واحدهایC4-4،C3-4،C2-4،C1-4،…..تاC15-4،و واحدهای D4-4،D3-4،D2-4،D1-4،…..تاD15-4

در این گروه قرار می گیرند.

 

 

 

 

 

هر کدام از برجها ۱۶ واحد  ۱۲۸متر مربعی که در مجموع ۳۲ واحد می باشد .
شماره برج برج ۱۱۱

برج ۱۰۴

برج ۱۰۲

متراژ واحدها
شرح تعداد
واحدهای ۱۰۱ متر مربعی در هر طبقه از سه  برج ، چهار واحد ۱۰۱ متر مربعی دو خوابه قرار گرفته است  که در  مجموع ۶۴ واحد ۱۰۱ متر مربعی برای انتخاب متقاضیان در کل طبقات هر برج وجود دارد . واحدهای تیپ ۱۰۱ مترمربعی در پلان طبقات با رنگ آبی هاشور زده شده است . در نامگذاری این واحدها اندیس شماره واحد(اندیس آخر)، عدد ۲،۳،۵،۶ می باشد .  به عنوان مثال واحدهای B0-6،B0-5،B0-3،B0-2….تا واحدهای B15-6،B15-5،B15-3،B15-2و واحدهای C15-6،C15-5،C15-3،C15-2و واحدهای D15-6،D15-5،D15-3،D15-2 قرار می گیرند. هر کدام از برجها ۶۴ واحد ۱۰۱ مترمربعی که در مجموع ۱۹۲ واحد می باشد .

 

براین اساس در مجموع می توان آمارکلی ظرفیتی هر سه تیپ واحدهای مسکونی  برج های ۱۰۲، ۱۰۴،   ۱۱۱ در جدول ذیل خلاصه نمود .

جدول شماره ۴: آمار ظرفیت ۳ تیپ واحد در برجها

ردیف متراژ واحد ظرفیت کل در ۳ برج
۱ ۹۱ ۴۵
۲ ۱۰۱ ۱۹۲
۳ ۱۲۸ ۴۸
۴ جمع کل ۲۸۵

 

د)معرفی پارکینگ و انباری های برج های ۱۰۲،۱۰۴،۱۱۱

همانظوریکه مستحضرید برای کلیه واحدهای مسکونی هر برج یک واحد انباری و پارکینگ  در ۳ طبقه زیرزمین برجها قراردارد که موقعیت آنها در جدول شماره ۶ تشریح گردیده است . ( در جدول ذیل اطلاعات انباری ها و پارکینگ به ترتیب از پایین ترین تا بالاترین زیرزمین آورده شده است )

جدول شماره ۵: معرفی پارکینگ و انباری در هر برج۱۰۲،۱۰۴،۱۱۱

ردیف مکان شماره انباری شماره پارکینگ تعداد انباری تعداد پارکینگ
۱ زیرزمین ۳- ۷۱ الی ۹۵ ۱ الی ۳۳ ۲۵ ۳۳
۲ زیرزمین ۲- ۳۵ الی ۷۰ ۳۴ الی ۶۴ ۳۶ ۳۱
۳ زیرزمین ۱- ا الی ۳۴ ۶۵ الی ۹۵ ۳۴ ۳۱
۴ جمع کل ۹۵ ۹۵

 

همان گونه که در جدول فوق ملاحظه می گردد ، تعداد انباری ها و پارکینگ ها در کلیه طبقات زیرزمین با هم نمی باشد  وگرچه تلاش حداکثری ما متناظر نمودن انباری و پارکینگ در یک طبقه برای هر کدام از واحد های مسکونی بوده است اما در هر برج ۱۱ واحد مسکونی امکان متناظر نمودن  انباری ها و پارکینگ آنها در یک طبقه وجود نداشته و لاجرم پارکینگ ها و انباری آنها در طبقات متفاوت قرار می گیرند و از آن جا که  انتخاب واحدها با پارکینگ و انباری تخصیصی به صورت یکجا توسط واجدین شرایط انجام میگیرد ، معنای آن پذیرش این موضوع توسط اعضای محترم بوده و هر گونه اعتراض پس از تخصیص واحد  مربوطه با انبار و پارکینگ متعلقه  از سوی سهامداران محترم مسموع نبوده و قابل بررسی نمی باشد . بنابراین مواکداً به کلیه اعضا ء توصیه می گردد نهایت دقت خویش را در بررسی مکان و موقعیت متعلقات هر واحد مصروف نمایند .

 

ه)ضوابط کلی تخصیص واحد ها

کلیه عزیزان موظف به رعایت کلیه مقررات عمومی و ضوابط تخصیص واحد مصوب هیئت مدیره به شرح زیر می باشند:

  • تخصیص قطعی واحدهای انتخابی به متقاضیان منوط به تسویه حساب هزینه های اسکلت و بخشی از سفت کاری از تاریخ انتشار این اطلاعیه تا ۹۵/۷/۱۵ می باشد. بدیهی است در صورت عدم پرداخت هزینه تسویه اسکلت تا مهلت مذکور حق انتخاب واحد از شخص سلب و به ترتیب به رتبه های بعدی در انتخاب واحد تکمیل ظرفیت اختصاص داده خواهد شد .
  • هزینه های برآورد شده برای تسویه اسکلت به صورت علی الحساب و برمبنای هزینه ناخالص عملیات اسکلت به ازای هر متر مربع مساحت زیربنای آپارتمانها تعیین شده است که در صورت کاهش هزینه  قطعی ساخت اسکلت ، مبلغ مازاد دریافتی درهزینه های مربوط به بخش نازک کاری لحاظ خواهد گردید.  ( هزینه مورد نیاز برای تسویه اسکلت به تفکیک هر واحد با لحاظ متراژ انباری متعلقه در طبقات  مختلف ۳ برج  طبق جداول۱۱،۱۰،۹ در پیوست شماره  ۱  می باشد).
  • مطابق تبصره ۲ ماده ۴۶ اساسنامه شرکت تعاونی مسکن شماره ۴ وزارت کشور برآورد قطعی سهم هر واحد مسکونی از هزینه های تمام شده کل پروژه براساس قیمت تمام شده برای هر واحد با در نظر داشتن ویژگی های خاص و میزان بهره مندی هر واحد از خدمات عمومی و مشاعات و میزان مرغوبیت آنها توسط هیات کارشناسان رسمی دادگستری در پایان پروژه تعیین و تسویه خواهد شد.

و‌ )نحوه ی برآورد اولیه هزینه تسویه اسکلت برج های ۱۰۲ ،۱۰۴،۱۱۱ سیمرغ

در فرآیند محاسباتی انجام شده توسط کارشناسان دفتر فنی نکات ذیل در برآورد هزینه ها مد نظر قرار گرفته شده است :

۱- در برآوردهای به عمل آمده سعی گردیده ضمن حفظ حق اولویت برای اعضای با امتیاز بیشتر ( براساس زمان و مبلغ واریزی)  مبلغ متعادلی برای پرداختهای اعضاء به نسبت طبقه آپارتمان انتخابی در نظر گرفته شود . براین اساس اگرچه افزایش حدود ۲% به ازای هر طبقه در بازار مسکن معمول می باشد اما با لحاظ سیاست تشویقی و حفظ حقوق اعضایی که تعهدات مالی خود را به موقع به انجام رسانده اند طبق مصوبه هیئت مدیره ، به ازای هر طبقه ۰.۶% به ارزش اعیانی اضافه گشته و هزینه های اعلامی برای واحدهای مختلف در پیوست شماره ۲ با لحاظ ضریب طبقات ۰.۶% انجام شده است.

۳- با توجه به گستردگی و تنوع متراژ انباری ها از حدود۴ تا ۱۵ متر مربع ، به منظور تعدیل اختلاف متراژ انباری ها مقرر شده یک سوم مساحت هر انباری به مساحت واحد متعلقه اضافه و هزینه های آن محاسبه شده است .

ی)فرمها و مدارک پیوست

واجدین شرایط پس از مطالعه دقیق توضیحات فوق ، نسبت به دانلود و تکمیل فرمهای  مطابق جدول ذیل پیوست اقدام نموده و ضمن تکمیل آن براساس توضیحات ارائه شده، در مهلت زمانی مذکور به دفتر تعاونی تحویل و رسید دریافت نمایندو تا زمان تحویل آن نیازی به حضور در دفتر تعاونی نمی باشد.

شایان ذکر است اسامی نهایی تعیین واحد شده ها پس از فرصت زمانی داده شده برای تحویل فرمهای انتخاب واحد (۹۵/۶/۱۸) از طریق همین سایت منتشر و به استحضارهمگان خواهد رسید و فرآیند تکمیل ظرفیت متعاقبا اعلام خواهد شد.

 

تبصره : تحویل فرمهای تعیین واحد به دفتر تعاونی و اخذ رسید صرفا توسط شخص صاحب امتیاز مقدور می باشد.

 

 

جدول شماره ۶: معرفی مدارک عمومی پیوست

ردیف شرح پیوست مکان دانلود
۱ جداول نهایی امتیاز بندی اعضای محترم تا تاریخ ۹۵/۶/۶ دریافت فایل
۲ فرم ۳ صفحه ای پیش نویس انتخاب واحد آپارتمان برجهای ۱۰۲،۱۰۴،۱۱۱(فرم شماره۱) (فرمت pdf) دریافت فایل

 

جدول شماره ۷: معرفی مدارک کلی برجها

ردیف شرح پیوست مکان دانلود
۱  فایل جانمایی برج ها در سایت (فرمت PDF) دریافت فایل
۲ پلان انباری و پارکینگ برجهای ۱۰۲،۱۰۴،۱۱۱ در طبقات  (فرمت PDF) دریافت فایل ۱-
دریافت فایل ۲-
دریافت فایل ۳-

 

جدول شماره ۸: معرفی مدارک اختصاصی برج ۱۱۱

ردیف شرح پیوست مکان دانلود
۱ جداول نام واحدها در طبقات مختلف برج به همراه هزینه لازم برای تسویه اسکلت برمبنای متراژ و انباری تخصیص یافته در فرمت (PDF)(فایل اصلاح شده) دریافت فایل
۲ پلان واحدهای مسکونی تیپ  طبقات و همکف در فرمت (PDF) دریافت فایل همکف
دریافت فایل تیپ طبقات

 

 

 

 

جدول شماره ۹: معرفی مدارک اختصاصی برج ۱۰۲

ردیف شرح پیوست مکان دانلود
۱ جداول نام واحدها در طبقات مختلف برج به همراه هزینه لازم برای تسویه اسکلت برمبنای متراژ و انباری تخصیص یافته در فرمت (PDF) دریافت فایل
۲ پلان واحدهای مسکونی تیپ  طبقات و همکف در فرمت (PDF) دریافت فایل همکف
دریافت فایل تیپ طبقات

 

جدول شماره ۱۰: معرفی مدارک اختصاصی برج ۱۰۴

ردیف شرح پیوست مکان دانلود
۱ جداول نام واحدها در طبقات مختلف برج به همراه هزینه لازم برای تسویه اسکلت برمبنای متراژ و انباری تخصیص یافته در فرمت (PDF) دریافت فایل
۲ پلان واحدهای مسکونی تیپ  طبقات و همکف در فرمت (PDF) دریافت فایل همکف
دریافت فایل تیپ طبقات

 

توضیح: برای مشاهده ی فایل های پیوست بر روی لینک های مورد نظر راست کلیک کرده ، گزینه… save link as  را انتخاب نموده و پس از دانلود فایل در صورت نصب بودن برنامه آفیس و Adobe Reader بر روی سیستمتان میتوانید فایل ها  را مشاهده نمایید.