بسمه تعالی

ضمن تشکر از همکاری شایسته اعضاء وسهامداران محترم پروژه برجهای مسکونی سیمرغ اسلامشهر که با تسویه حساب بموقع تعاونی را در پیشبرد اهداف خود بیش از پیش یاری نموده‌اند، به استحضار میرساند،  برای برج ۱۰۹ واحد های باقیمانده طبق پیوست ۱و همچنین واحد های تخصیص یافته طبق پیوست۲ قابل مشاهده میباشد

با توجه به طولانی شدن روند تخصیص واحدهای برج ۱۰۹، خواهشمندیم افرادی تعیین واحد کنند که توانایی مالی پرداخت هزینه اسکلت را داشته باشند.از این پس افرادی که انتخاب واحد نمایند ولی نسبت به واحد متعلقه ی خود اقدام به تسویه حساب ننمایند، برای یک برج آینده حق انتخاب واحد ندارند.

در این مرحله تمامی اعضای برج که توانایی پرداخت مبلغ واحد انتخابی خود طبق پیوست۳  را داشته باشند، تا پایان وقت اداری پنج شنبه ۹۴/۱۲/۱۳ ساعت ۱۲ ظهر  میتوانند از بین واحد های  باقیمانده در پیوست ۱ انتخاب واحد نمایند در صورتیکه در زمان تعیین واحد انتخابی نسبت به تسویه مبلغ اسکلت آن واحد نیز اقدام نمایند.

با تشکر

ابوالفضل آسیابی

مدیر عامل

ردیف شرح پیوست مکان دانلود
۱ واحد ها و پارکینگ های باقیمانده برج ۱۰۹ دریافت فایل
۲ واحد های تخصیص یافته برج ۱۰۹ دریافت فایل
۳ جدول نام واحدها در طبقات مختلف برج به همراه هزینه لازم برای تسویه اسکلت بر مبنای متراژ و انباری تخصیص یافته طبق اطلاعیه ۵۵ دریافت فایل