عید نجات عـالم خلقت مبارک است 

آوای وحی و لیلۀ بعثـت مبارک است

عیـد نـزول سـورۀ اقـرأ بـه عقـل کل 

جشن کمال و علم و فضلیت مبارک است

بعثت حضرت رسول اکرم(صلی‌الله‌علیه‌وآله‌و‌سلم) از الطاف بی پایان خداوندی بود که جلوه‌های شکوه‌مندش تا کرانه‌های ناپیدای زمان امتداد یافته است.

                                                                                            ┄┅═══••✾••═══┅┄

فرا رسیدن مبعث نبی رحمت، پیامبر خاتم، حضرت محمد مصطفی “صلی الله علیه و آله و سلم” ، روز سربلندی انسان و روز بلندای بانگ توحید، آغاز راه رستگاری و طلوع تابنده مهر هدایت بر تمام جهانیان مبارک باد … 🌺🌺🌺🌺🌺