نورانی و زیباست،همه روی محمد

خاتم شده ازبهره خدا، سوی محمد

نوری است ،به رخساره ی دلدار

دل داده به سویش ،وفا کوی محمد

🌻فرا رسیدن عید بزرگ مبعث، آغاز راه رستگارى و طلوع تابنده مهر هدایت و عدالت، بر همگان مبارک باد …