بدرود می‌گوییم به بزرگترین ماه خدا، به عید متبرک اولیا و بندگان او، بدرود می‌گوییم به سی‌روز عبادت، رحمت، آسایش و بخشندگی و سلام می‌کنیم به ماه پر برکت شوال

استشمام عطر خوش بوی عید فطر از پنجره ملکوتی رمضان گوارای وجود پاکتان . عید فطر و جشن طاعت بر ره یافتگان ضیافت الهی مبارک … 🌺🌺🌺

عید سعید فطر بر همگان مبارک باد …