توضیحات تکمیلی اطلاعیه ۶۰

بسمه تعالی

ضمن تشکر از همکاری شایسته اعضاء وسهامداران محترم پروژه برجهای مسکونی سیمرغ اسلامشهر که با تسویه حساب بموقع تعاونی را در پیشبرد اهداف خود بیش از پیش یاری نموده‌اند، به استحضار میرساند، اعضایی که با توجه به اطلاعیه شماره ۶۰ به آنها واحد تعلق گرفته است، با توجه به اتمام زمان تسویه حساب واحد های تخصیص یافته، خواهشمندیم هر چه سریعتر حداکثر تا پایان وقت اداری دوشنبه ۹۴/۱۲/۰۳ نسبت به تحویل فیش های واریزی خود به دفتر تعاونی اقدام نمایند، در غیر این صورت واحد انتخابی برای انتخاب واحد مجدد در اختیار سایر اعضا قرار میگیرد.

همچنین اعضایی که انتخاب واحد کرده و تسویه حساب نموده اند، و به هر دلیلی تقاضای تغییر و انتخاب مجدد واحد از بین واحد های باقی مانده در طبقات مختلف را دارند،  با اعلام واحد های باقی مانده در روز سه شنبه مورخ ۹۴/۱۲/۰۴، طی روزهای سه شنبه ۹۴/۱۲/۰۴و چهارشنبه ۹۴/۱۲/۰۵  تا پایان وقت اداری فرصت دارند نسبت به انصراف از واحد فعلی خود اقدام نموده و از بین واحد های باقی مانده مجددا انتخاب واحد نمایند.  بدیهی است با توجه به اینکه بعد از انصراف واحد فعلی، این واحد در اختیار سایر اعضاء جهت انتخاب قرار میگیرد و دیگر متعلق به فرد مورد نظر نمیباشد، و از طرفی تعاونی ضمانتی نسبت به تعلق گرفتن واحد دلخواه فرد در انتخاب واحد مجدد با توجه به انتخاب سایر اعضا ندارد ، لذا توصیه میشود حدالمقدور از جابجایی واحد فعلی خود خودداری نمایید.

پس از طی مراحل فوق، از روز شنبه مورخ ۹۴/۱۲/۰۸ لیست نهایی واحد های باقی مانده اعلام میگردد، و در این مرحله تمامی اعضای برج که توانایی پرداخت مبلغ واحد انتخابی خود را داشته باشند، میتواننداز بین واحد های مذکور انتخاب واحد نمایند.

  • با توجه به طولانی شدن روند تخصیص واحدهای برج ۱۰۹، خواهشمندیم افرادی تعیین واحد کنند که توانایی مالی پرداخت هزینه اسکلت را در مدت زمان تعیین شده داشته باشند.از این پس افرادی که انتخاب واحد نمایند ولی نسبت به واحد متعلقه ی خود اقدام به تسویه حساب ننمایند، برای یک برج آینده حق انتخاب واحد ندارند.

باتشکر

ابوالفضل آسیابی

مدیر عامل