بسمه تعالی

اعضای محترم برج های مسکونی پروژه سیمرغ اسلامشهر با توجه به پیشرفت خوب کار و نزدیک شدن به اتمام ساخت اسکلت و زمان اعلام امتیازبندی نهایی برای انتخاب واحد سه برج در حال احداث، خواهشمندیم هر چه سریعتر تا پایان وقت اداری یکشنبه  ۹۵/۰۵/۳۱ نسبت به تحویل فیش های واریزی معوقه  خود و یا تکمیل واریزی برای بالا بردن رتبه و قدرت انتخاب واحد بهتر، به دفتر تعاونی مراجعه نمایید.