ماه صیام، ماه خداوند ذوالعطی است

 ماه وفور فیض و کرامات کبریاست

ماه صعود روح به اوج فضیلت است

 ماه نزول مائده رحمت خداست …

 

حلول ماه مبارک رمضان ، بهار قرآن ، ماه عبادت‌ و نیایش‌های عارفانه و بندگی خالصانه بر همگان مبارک باد …