بسمه تعالی

به اطلاع اعضاء بدهکار برج ۱۰۹ میرساند بر اساس مصوبه مجمع عمومی به ازای هر شش ماه تاخیر به مدت دو سال جریمه تاخیر با فرمول ۲۰۰۰/(مبلغ بدهی*تعداد روزهای تاخیر) تعلق میگیرد، نرم افزار محاسبه جریمه ما در دست انجام می باشد که به محض آماده شدن، جرائم تاخیر محاسبه و اعلام خواهد شد و قبل از تحویل قطعی می‌بایست کلیه جرائم تسویه گردد . از آنجاییکه جرائم به صورت سالی و هر سال شش ماه لحاظ میگردد در صورت عدم تسویه اعضاء تا اول خرداد سال جاری جریمه متعلقه برای افراد بدهکار دو برابر خواهد شد.

 

گزارش ۹۷.۰۲.۱۷

 

*واریزی های ذکر شده بر اساس آخرین فیش های واریزی اعضای محترم است که تا تاریخ ۱۷اردیبهشت ۹۷ به حسابداری تحویل داده شده است .
واحد های روح اله عابدی طورانی A5-2 و حسین اسپرهم A4-1 با توجه به اینکه اعلام کرده اند برای واحدشان گاز رومیزی و کشو های زیر گاز در نظر گرفته نشود از مبلغ بدهی شان در ستون آخر ، ۷.۵۰۰.۰۰۰ریال کم میشود
آقایان علی جهانبین به شماره پرونده ۱۲۲۶۷ ،علی همتی به شماره پرونده ۱۱۹۷۵ و آقای داود ستوده به شماره پرونده ۱۳۳۲۳از گرفتن وام انصراف دادندو آقای جهانبین مبلغ ۳۵میلیون تومان وام ، آقای همتی مبلغ ۱۰ میلیون تومان و آقای ستوده مبلغ ۲۰ میلیون تومان از وام را پرداخت نمودند.

با تشکر

ابوالفضل آسیابی

مدیر عامل