ماه فرو ماند از جمال محمد

سرو نباشد به اعتدال محمد

قدر فلک را کمال و منزلتی نیست

در نظر قدر با کمال محمد

 

میلاد با سعادت نبی اکرم حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی ” صلوات الله علیه ” و حضرت امام جعفر صادق ” علیه السلام ” بر تمامی مسلمانان گرامی باد…