بسمه تعالی

ضمن تشکر از حضور اعضاء و سهامداران گرامی که در مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی سالیانه که در روزسه شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۷ برگزار گردید،شرکت کردند، به استحضار میرساند، اهم مصوبات هر دو مجمع و همچنین صورت های مالی سال ۹۵ جهت استحضار عزیزان تقدیم می گردد:

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه ( نوبت دوم )

مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم این شرکت تعاونی طبق آگهی منتشره به تاریخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۵روزنامه جمهوری اسلامی با حضور ۱۱۲ نفر از ۹۲۶ نفر کل اعضاء و نماینده اتاق تعاون استان تهران راس ساعت ۱۵:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۷در محل سالن(۶۰۰ نفره) الغدیر واقع در وزارت کشور تشکیل گردید. ابتدا پس از افتتاح و اعلام رسمیت مجمع عمومی توسط آقای ابوالفضل آسیابی  مدیر عامل ، نسبت به انتخاب هیات رئیسه مجمع عمومی اقدام گردید که در نتیجه :

  • آقای ایرج حسن زاده به سمت رئیس
  • آقای ذبیح اله عیوضی به سمت نائب رئیس
  • آقای عباس نصرتی به سمت منشی
  • آقای غلامرضا سر آبادانی به سمت ناظر
  • آقای جعفر ژیلایی اقدم به سمت ناظر
  • آقای سید حسین پرهیزکاران به سمت ناظر
  • آقای محمد حسن اجاقی به سمت ناظر

انتخاب که بلافاصله اعلام قبولی نمودند وسپس تحت نظارت هیات رئیسه مجمع عمومی دستور جلسه قرائت و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید.

۱گزارش هیات مدیره تعاونی توسط آقای فضل اله دهخدایی عضو هیات مدیره به سمع ونظر اعضاء رسید ومفاد آن مورد تایید اعضای حاضر در مجمع قرار گرفت همچنین گزارش بازرس قانون  شرکت نیز توسط آقای صالح آبادی بازرس شرکت به سمع ونظر حاضرین رسید.

۲- صورتهای مالی منتهی به اسفند ماه سال ۱۳۹۵ که توسط موسسه حسابرسی آئین ابرار حساب تهیه شده است توسط مدیر عامل قرائت ، وپس از اظهار نظر مخالفین وموافقین به تصویب اکثریت اعضاء حاضر در  جلسه مجمع عمومی رسید همچنین بودجه پیشنهادی هیات مدیره برای سال ۱۳۹۶ طرح وپس از بحث وبررسی به تصویب اکثریت اعضاء مجمع رسید.

۳-تصمیم گیری در خصوص بند ۳دستور جلسه مجمع مبنی بر  میزان و نحوه اعمال جرائم تاخیر برای اعضاءوسهامداران بدهکار مطرح ، و مورد بحث وبررسی قرار گرفت وپس از استماع اظهارات مخالفین وموافقین اعضاء حاضر در مجمع با اکثریت آراء به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمودند .

مقرر شد اعمال جرائم تاخیر بر اساس فرمول مصوب مجمع عمومی سال ۱۳۹۳ تا روز مجمع عمومی به تاریخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۷برای اعضاء وسهامداران بدهکار قطعات تفکیکی زمینهای پروژه سیمرغ اسلامشهر اعمال واز آن تاریخ به بعد متوقف گردد و به آنها فرصت سه ماهه برای تسویه حساب کامل اصل بدهی و مبلغ جریمه تاخیر اعطاء گردد وپس از اتمام مهلت مذکور هیات مدیره مکلف است بر اساس مفاد اساسنامه شرکت و با طی مراحل قانونی با آنها رفتار نماید همچنین مقرر شد اعمال جرائم تاخیر با فرمول مصوب مجمع عمومی سال ۱۳۹۳ صرفاً برای اعضاء وسهامداران قطعات تفکیکی زمین های پروژه منظور گشته واعضاء برجهای مسکونی با توجه به تفاوت موضوع از آن مستثنی گردند.

همچنین هیات مدیره مکلف شد پیشنهاد خود را برای نحوه محاسبه و اعمال جرائم تاخیر برای سهامداران واعضاء برجهای مسکونی تهیه و برای تصمیم گیری به اولین مجمع عمومی بعدی ارائه نماید.

مهلت ۳ ماهه مذکور پس از تایید وارسال مصوبات مجمع عمومی به مرجع ذی صلاح ثبت شرکتها توسط اداره کل تعاون آغاز و محاسبه خواهد شد.

 با تصویب این مصوبه کلیه مصوبات مغایر در مجامع قبلی در این خصوص منتفی وملغی الاثر میگردد.

۴- اتخاذ تصمیم در خصوص  نحوه بهره مندی اعضاء وسهامداران از سرانه های غیر مسکونی ومسکونی های مازاد پروژه سیمرغ اسلامشهرمطرح وپس از بحث وبررسی واستماع اظهارات مخالفین وموافقین اعضاء حاضر در جلسه مجمع عمومی پیشنهاد هیات مدیره را به شرح ذیل با اکثریت آراء تصویب نمودند .

 با توجه به اینکه شرکت تعاونی در پروژه سیمرغ اسلامشهر علاوه بر زمینها وآپارتمانهای تخصیص یافته به اعضاء وسهامداران محترم دارای زمینهای مازاد با کاربری مسکونی ، تجاری ، وآموزشی می باشد. مجمع عمومی به اتفاق آراء به هیئت مدیره اختیار واجازه داد تا نسبت به فروش زمینهای مازاد با رعایت صرفه وصلاح تعاونی اقدام وپس از کسر کلیه مطالبات اشخاص حقیقی وحقوقی از شرکت تعاونی ،  همچنین کسر هزینه های مربوط به انجام زیر ساخت های پروژه همچون آماده سازی ، خیابان کشی و آب ،برق ،گاز ، تلفن واخذ جواز ساخت وغیره……. مابقی را بصورت قدرالسهم مساوی بین اعضاء ، سهامداران وکلیه ذی نفعان تقسیم ، ودر حسابهای آنها در تعاونی منظور وهزینه نمایند وبرای کسانی هم که از تعاونی بدون دریافت خدمات عمرانی (ساخت وساز) صرفاً  قطعه تفکیکی زمین دریافت می نمایند به حساب شخصی آنها پرداخت نمایند.

۵- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل شرکت تعاونی با عنایت به ضوابط قانونی در کمال صحت و سلامت برگزار که از میان ۸۱ رای ماخوذه پس از کسر ۱ رای سفید ، آقای حسین عبدالهی با ۷۸ رای به عنوان بازرس اصلی و آقای اسداله رحیمی با ۲ رای به عنوان عضو علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند ضمنا آقای سیاوش نوری قبل از رای گیری کتباً انصراف خود را به هیات رئیسه مجمع تقدیم نموده ودر رای گیری شرکت نکردند.

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده (نوبت سوم)

جلسه مجمع عمومی فوق العاده (نوبت سوم) شرکت تعاونی مسکن شماره ۴ وزارت کشور طبق آگهی دعوت مورخ۱۳۹۶/۰۴/۱۵ روزنامه جمهوری اسلامی ، رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۷ در محل  سالن الغدیر  (۶۰۰ نفره) وزارت کشور با حضور۷۸ نفر از کل ۹۲۶ نفر اعضاء تعاونی و نماینده اتاق تعاون استان تهران تشکیل شد و در ابتدا آقای ابوالفضل آسیابی مدیرعامل با توجه به رسمیت جلسه ، نسبت به افتتاح جلسه مجمع عمومی اقدام، سپس نسبت به انتخاب هیأت رئیسه جلسه مجمع عمومی اخذ رأی شفاهی به عمل آمد که در نتیجه:

آقای ایرج حسن زاده به سمت رئیس مجمع

آقای ذبیح اله عیوضی  به سمت نائب رئیس

آقای عباس نصرتیبه سمت منشی مجمع

آقای غلامرضا سر آبادانی  به سمت ناظر

آقای ابراهیم گلی      به سمت ناظر

آقای سید حسین پرهیزکاریان به سمت ناظر

آقای محمد حسن اجاقی   به سمت ناظر

مجمع انتخاب وفی المجلس قبولی خود را اعلام نمودند.

سپس دستور جلسه مبنی بر تغییر ماده ۵ اساسنامه (تغییر اقامتگاه قانونی شرکت تعاونی ) مطرح و رای گیری بصورت کتبی و با ورقه انجام و نتیجتاً ، اعضاء مجمع به اتفاق آراء موافقت نمودند ، ماده ۵ اساسنامه تغییر و مرکز اصلی( اقامتگاه قانونی) تعاونی مسکن شماره ۴ کارکنان وزارت کشور به نشانی تهران ، میدان فاطمی ، اول خیابان جویبار ، روبروی دبیرستان دخترانه سمیه پلاک ۵۶ طبقه ۷ واحد ۱۴ با کد پستی ۱۴۱۵۷۹۵۳۱۹ جایگزین گردد.

صورت های مالی سال ۹۵

http://t4vk.ir/wp-content/uploads/2017/07/صورتهای-مالی.pdf

majma2 majma3