بسمه تعالی

با سلام و احترام خدمت اعضا و سهامدارن محترم ضمن عرض تسلیت ایام شهادت اباعبدالله الحسین (ع)
گزارش مختصری از مجمع عمومی عادی سالیانه را خدمت عزیزان تقدیم می دارد.

نوبت دوم مجمع عادی سالیانه تعاونی مسکن شماره ۴ کارکنان وزارت کشوردر مورخ ١۴٠١/٠۴/٢٩ با حضور اعضای محترم در سالن الغدیر وزارت کشور با قرائت آیاتی از قرآن مجید آغاز و پس از آن انتخابات هیئت رئیسه از میان اعضای واجد شرایط انجام و با استقرار هیات رئیسه رسمیت جلسه اعلام و مجمع وارد رسیدگی گردید. مطابق با دستور جلسه گزارش هیئت مدیره از روند پیشرفت پروژهای تعاونی در بخشهای مختلف ( برج‌ها، قطعات، محوطه اسلامشهر) و ( مباحث مربوط به روستای محمودیه) توسط رئیس هیئت مدیره ارائه و سپس گزارش مالی توسط بازرس تعاونی در اختیار مجمع قرار داده شد.
پس از آن پرسش‌های مختلف در خصوص نحوه‌ی ساخت قطعات، جوازها ، روستای محمودیه و … توسط حاضرین مطرح و پاسخ های کافی توسط مدیرعامل ارائه گردید. در ادامه پیشنهادات هیئت مدیره در خصوص دستورات جلسه توسط مدیرعامل تشریح و پس از بحث و برسی توسط حاضرین با رای اکثریت حاضرین تصمیمات به شرح صورتجلسه تنظیمی توسط هیات رئیسه محترم به تصویب رسید و جهت ثبت در ثبت شرکتها به اداره کل تعاون استان تهران ارسال گردید.

گزارش بازرس

گزارش هییٔت مدیره

مصوبات جلسه

امتیازبندی برج ها

 

 

با تشکر

ابوالفضل آسیابی

مدیر عامل شرکت تعاونی شماره ۴ وزارت کشور