بسمه تعالی

پیرو اطلاعیه شماره ۶۴ ضمن تشکر و قدردانی از اعضاء قطعات تفکیکی زمین در خوشه‌های چهارگانه که  در زمان تعیین شده اقدام به تسویه حساب نموده اند،بدینوسیله از کلیه اعضاء و سهامداران گرامی دعوت می نماید تا در قرعه کشی تعیین قطعات، صرفاً مطابق جدول ذیل طبق روز و ساعت اعلامی در دفتر تعاونی به نشانی خیابان فاطمی، روبروی درب اصلی وزارت کشور، پلاک ۴۴ ،طبقه۳  حضور بهم رسانند. همراه داشتن دفترچه های مالکیت قبلی و یا اصل سند تک برگی انتقال به همراه کارت شناسایی معتبر هنگام مراجعه برای شرکت در قرعه کشی ضروری می باشد.
اعضاء و سهامدارانی در قرعه کشی شرکت داده می شوند که بر اساس اطلاعیه قبلی با تعاونی تسویه حساب نموده اند، بنابراین افراد که تا کنون تسویه حساب ننموده اند و یا نسبت به تحویل فیش واریزی خود به دفتر تعاونی اقدام نکرده اند تا ساعت ۱۲ شنبه۹۵/۰۴/۲۶ فرصت دارند نسبت به تعیین تکلیف وضعیت خود به دفتر تعاونی مراجعه نمایند.

گروهبندی  افرادی که تا پایان مهلت ذکر شده تسویه حساب نموده اند در لینک زیر قابل مشاهده میباشد

(گروهبندی بر اساس گروه های تحویلی اعضا به شرکت بوده است.

اعضایی که گروه خود را تحویل نداده اند، شرکت به طور تصادفی آن ها را در گروه هایی متناسب با خوشه هایشان قرار داده است.

افرادی که با رنگ زرد در هر گروه مشخص شده اند به عنوان سرگروه در گروه مربوطه در نظر گرفته شده اند که صرفا جهت سهولت در هماهنگی و ایجاد ارتباط بین اعضای گروه خود معرفی میگردد  )

با توجه به مراجعه افراد طبق جدول، قطعات و گروه های  مشخص شده در قرعه کشی در فایل زیر قابل مشاهده میباشند:

قرعه کشی و قطعات مشخص شده تیر ماه ۹۵

نکته: افرادی که در تاریخ ۹۴/۰۳/۰۳ در قرعه کشی شرکت کرده اند و گروه و قطعه شان مشخص شده است، نیاز به مراجعه یا تماس به تعاونی را ندارند.

برای دیدن شماره قطعات روی فایل نقشه زوم کنید

نقشه قطعات تفکیکی زمین پروژه سیمرغ اسلامشهر

جدول تاریخ و ساعت مراجعه جهت انجام قرعه کشی

خوشه روز و تاریخ مراجعه جهت قرعه کشی ساعت مراجعه
افراد تسویه شده خوشه ۱ یکشنبه ۹۵/۰۴/۲۷ ۱۴:۰۰
افراد تسویه شده خوشه۲ دوشنبه ۹۵/۰۴/۲۸ ۱۱:۰۰
افراد تسویه شده خوشه ۳ دوشنبه۹۵/۰۴/۲۸ ۱۴:۰۰
افراد تسویه شده خوشه ۴ چهارشنبه ۹۵/۰۴/۳۰ ۱۴:۰۰

 

با تشکر

ابوالفضل آسیابی

مدیر عامل