شعبان شد و پیک عشق از راه آمد
عطرنفس بقیه الله آمد
با جلوه سجاد و ابوالفضل و حسین
یک ماه و سه خورشید در این ماه آمد


میلاد با سعادت حضرت ابا عبدالله الحسین (ع)،حضرت ابوالفضل العباس(ع) و امام زین العابدین(ع) بر همگان مبارک باد …..