بسمه تعالی

اطلاعیه شماره ۶۴(قرعه کشی قطعات تفکیکی زمین)

ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه عزیزان در ماه پر برکت رمضان، با تشکر و قدردانی از صبوری و شکیبایی قاطبه اعضاء و سهامداران محترم به استحضار میرساند، با عنایت به پیگیری های شبانه روزی و تشکیل جلسات متعدد با مسئولین دادسرای ویژه روحانیت، مشکل بوجود آمده در خصوص توقف عملیات صدور اسناد تفکیکی زمین های مجموعه سیمرغ ناشی از شکایت مرکز خدمات حوزه های علمیه کشور از دیگر شرکاء که منجر به صدور رای شعبه ۲ دادگاه ویژه روحانیت شده و در اطلاعیه شماره ۶۲ به اطلاع همگان رسیده است، در حال طی مراحل نهایی برای اجرای رای میباشد، که به محض حصول نتیجه اطلاع رسانی خواهد شد. (پیوست۱ و پیوست ۲)

 اعضای محترم قطعات تفکیکی زمین  پروژه سیمرغ اسلامشهر که در خوشه های ۴گانه قرار گرفته اند و تا کنون موفق به تسویه حساب بر اساس امتیاز مکتسبه و خوشه متعلقه نشده اند، ضروری است به منظور تعیین تکلیف وضعیت عضویت خود تا پایان وقت اداری دوشنبه ۹۵/۰۴/۲۱ به دفتر تعاونی مراجعه و تسویه حساب نمایند، تا در هفته ی آینده در قرعه کشی شرکت داده شده و به قید قرعه قطعه آن ها مشخص گردد. همچنین مهلت تشکیل و معرفی گروههای ۱۰ و ۲۰ گانه برای افرادی که تسویه حساب کامل کرده اند،به دفتر شرکت تا پایان وقت اداری دوشنبه ۹۵/۰۴/۲۱ میباشد(فرم گروه بندی ۱۰ نفره برای اعضای خوشه ۱و ۲ پیوست۳،فرم گروه بندی ۲۰ نفره برای اعضای خوشه ۳و ۴  پیوست۴) . در غیر این صورت افرادی که تسویه حساب نموده اند، به صورت تصادفی در گروه های متناظر سازماندهی و قطعه آن ها راسا توسط تعاونی قرعه کشی و معرفی خواهد شد.

ضمناً افرادی که تا زمان مقرر با تعاونی تسویه ننموده باشند در قرعه کشی و تحویل زمین شرکت داده نخواهند شد و با آنها طبق اساسنامه شرکت ها ی تعاونی مسکن مصوب اداره کل تعاون، کار رفاه و امور اجتماعی استان و مصوبه مجمع عمومی در این زمینه رفتار خواهد شد.

  • به منظور سهولت برای گروه بندی، لیست اسامی افرادی که تا کنون تسویه حساب نموده اند ودر قرعه کشی شرکت نکرده اند در پیوست ذیل قابل مشاهده می باشد .(پیوست۵)
  • بدیهی است افرادی که تا زمان مقرر با تعاونی تسویه ننموده باشند در قرعه کشی شرکت داده نخواهند شد
  • تحویل گواهی مالکیت موقت و واگذاری قطعات، بلافاصله پس از گروه بندی به قید قرعه به گروه های معرفی شده مشمول خوشه متناسب از بین قطعات موجود باقی مانده همان خوشه انجام خواهد شد.
  • لازم به ذکر است افراد مشمول خوشه های امتیازی بالاتر امکان تعویض در ردیف های خوشه ای با امتیاز کمتر رادارند.

با تشکر

ابوالفضل آسیابی

مدیر عامل