بسمه تعالی

به اطلاع اعضاء و سهامداران محترم برج های مسکونی پروژه سیمرغ اسلامشهر میرساند پیرو اطلاعیه شماره ۶۶ با توجه به درخواست های مکرر انجام شده برای تمدید مهلت انتخاب واحد، هیئت مدیره محترم تعاونی با تمدید مهلت مذکور تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ ۹۵/۱۱/۱۸ (ساعت ۱۶)موافقت نمود.

شایان ذکر است مهلت مذکور مجدداً قابل تمدید نمی باشد و به فرم های انتخاب واحد پس از مهلت مذکور ترتیب اثر داده نخواهد شد.

با تشکر

ابوالفضل آسیابی

مدیر عامل