بسمه تعالی

از اعضای محترم این شرکت دعوت می شود در مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول که در ساعت۱۱:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ در محل سالن الغدیر واقع درخیابان  فاطمی، ساختمان وزارت کشور تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.

تذکر۱ : در صورتیکه هر یک از اعضاء نتواند در مجمع عمومی فوق حضور یابد می تواند استفاده از حق خود را برای حضور و اعمال رای در مجمع عمومی به یک نماینده تام الاختیار از میان اعضاء یا غیر عضو واگذار نماید . تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر سه رای و هر شخص غیر عضو تنها یک رای خواهد بود و تایید نمایندگی تام الاختیار با احدی از اعضای هیئت مدیره تعاونی خواهد بود، بدین منظور عضو متقاضی اعطای نمایندگی و نماینده مورد نظر به صورت همزمان می تواند از تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ تا پایان وقت اداری۱۴۰۱/۱۱/۳۰ با در دست داشتن مدارک موید عضویت در تعاونی و کارت شناسایی معتبر در محل دفتر شرکت تعاونی به نشانی ، میدان فاطمی اول خیابان جویبار، پلاک ۵۶ طبقه ۷ واحد ۱۴ حضور یافته و تبادل وکالت انجام دهند.

تذکر۲ : این مجمع در نوبت اول با حضور  (۲/۳) کل اعضاء شرکت تعاونی رسمیت می یابد.

دستور جلسه:

طرح و تصویب اصلاح ماده(۶) اساسنامه شرکت و تمدید مدت فعالیت تعاونی به مدت ۵ سال                                                                                 

           هیئت مدیره