بسمه تعالی

شرکت تعاونی مسکن شماره ۴ کارکنان وزارت کشور در نظر دارد بر اساس مجوز مورخ ۱۳۹۴/۴/۱۳ مجمع عمومی سالیانه و مصوبه شماره ۲۶۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ هیأت مدیره تعاونی نسبت به واگذاری یک قطعه زمین با کاربری مسکونی (با تراکم ۳۰۰% و سطح اشغال (۶۰%+۲) و ۵ طبقه روی پیلوت) به منظور تأمین بخشی از هزینه های پروژه در دست اقدام از طریق مزایده عمومی با شرایط ذیل واگذار نماید.

قطعه شماره ۵۱۲ به پلاک ثبتی ۱۳۶۰۲ فرعی از ۴۷ اصلی به مساحت ۵۴۰ متر مربع به مبلغ پایه براساس قیمت گذاری کارشناس رسمی دادگستری (۱۴۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال) به ازای هر متر مربع

به آدرس: اسلامشهر بلوار آیت­ الله سعیدی، روبه روی شهرک سعیدیه مجتمع سیمرغ.

از متقاضیان دعوت بعمل می آید جهت دریافت فرم های شرکت در مزایده و اطلاع از شرایط آن به دفتر تعاونی مسکن شماره ۴ کارکنان وزارت کشور به آدرس : تهران – میدان جهاد (فاطمی) خیابان جویبار – نبش خیابان میرهادی – پلاک ۵۶ – طبقه ۷ واحد ۱۴ مراجعه نمایند. مهلت شرکت در مزایده ۷ روز کاری از زمان نشر آگهی می­باشد.

                                                                           

                                                                                       

                                                                                    ابوالفضل آسیابی

                                                             مدیر عامل تعاونی مسکن شماره ۴ وزارت کشور