اطلاعیه شماره ۵۰
بسمه تعالی
با تقدیم تشکر و قدردانی خالصانه به خدمت اعضاء و سهامداران محترم که با حضور باشکوه خود در مراسم قرعه کشی و تعیین قطعات زمین خود در روز سوم خرداد ۹۴، ضمن درخواست ادامه حمایت و همکاری موثر در ادامه مسیر، مراتب به شرح ذیل را در دو بخش برج های مسکونی در حال ساخت و قطعات تفکیکی زمین به استحضار می رساند.
الف:برج های مسکونی در حال ساخت
۱-پیرو اطلاعیه های قبلی، عملیات ساخت برج های مسکونی بر اساس زمانبندی الحاقیه سوم قرارداد فی مابین شرکت تعاونی و شرکت سازنده (پاوان ساخت پارس) که در اسفند ماه سال ۹۳ منعقد و ابلاغ شده است با سرعت مناسب در حال انجام می باشد که گزارشهای ماهانه پیشرفت کار در سایت تعاونی از اردیبهشت ماه سال جاری منتشر می گردد.
۲-ضمن تشکر از قاطبه اعضاء محترم برج های مسکونی که بر اساس نتیجه جلسه هم اندیشی تابستان سال گذشته نسبت به پرداخت وجوه تعیین شده تا پایان اسفند ماه سال ۹۳ اقدام نموده اند از آن دسته از اعضاء محترم که تا کنون مبالغ مذکور را واریز نکرده اند درخواست می‌گردد به منظور جلوگیری از ایجاد وقفه در انجام عملیات اجرایی به دلیل کمبود نقدینگی و جلوگیری از کسر امتیاز و افزایش جرائم تاخیر در اسرع وقت نسبت به واریز کسر مبالغ خود اقدام نمایند بطوریکه مبالغ واریزی اعضا تا پایان اسفند ماه ۹۳می بایست برای اعضاء اصلی ۲۱۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال و اعضاء مشارکتی ۲۳۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال باشد.
۳-به منظور هم اندیشی و اتخاذ تصمیم در خصوص نحوه ادامه کار و واریزی اعضاء محترم و همچنین ارائه گزارش کامل و مفصل از اقدامات انجام شده و نحوه اخذ تسهیلات بانکی وبهره‌مندی اعضاء از دیگر سرانه ها، جلسه ای با حضور کلیه سهامداران محترم برج های مسکونی در روز چهارشنبه مورخ۱۳۹۴/۰۳/۲۷ راس ساعت۱۵:۰۰ در محل تالار ۶۰۰ نفری وزارت کشور برگزار میگردد، لذا خواهشمند است در این جلسه حضور بهم رسانیده و با نظرات گرانبهای خود، خادمان تعاونی را در نیل به اهداف تعیین شده یاری فرمائید.
بدیهی است نتیجه این جلسه ملاک عمل رونده ادامه کار بوده و عدم حضور در آن نافی مسئولیت افراد نخواهد شد.
ب:قطعات تفکیکی زمین
۱-آن دسته از عزیزانی که تا کنون موفق به تسویه حساب بر اساس امتیاز مکتسبه و خوشه متعلقه نشده اند، ضروری است به منظور تعیین تکلیف وضعیت عضویت خود به دفتر تعاونی مراجعه و تسویه حساب نمایند، تا ضمن تعیین قطعه زمین خود به قید قرعه، در خوشه متناظر، مشمول پرداخت جریمه تاخیر مضاعف نیز نگردند.
شایان ذکر است به منظور جلوگیری از هر گونه ضرر و زیان ناشی از عدم همراهی تعدادی از سهامداران محترم و عدم توجه آنها به درخواست ها و هشدار های قانونی هیئت مدیره شرکت تعاونی یکی از دستور جلسه های مطروحه در مجمع عمومی سالانه اخیر که در تیر ماه سال جاری برگزار خواهد شد، تعیین تکلیف اعضاء بدهکارخواهد بود. از جمله تصمیمات مجمع عمومی می‌تواند تشدید جرائم تاخیر و حتی بر اساس اساسنامه شرکت های تعاونی مسکن تسویه حساب و خارج کردن سهامدار از شرکت (البته با طی مراحل قانونی) باشد. لذا مجدداً از اعضاء و سهامداران محترم بدهکار مصرانه خواهشمند است در اسرع وقت جهت تسویه حساب و تعیین تکلیف به دفتر تعاونی مراجعه فرمایند.
۲-آن دسته از اعضاء و سهامداران محترمی که با توجه به قرار گرفتن در خوشه های ۳ و ۴ به دلیل کسر زمین متعلقه از تعاونی طلبکار شده اند ویا عزیزانی که به هر نحوی اضافه پرداختی به تعاونی داشته اند، درخواست می شود از تاریخ نشر این اطلاعیه به دفتر تعاونی مراجعه نموده و نسبت به تکمیل فرم مربوطه و ارائه شماره حساب بانکی در یکی از بانک های ملی، ملت ، پاسارگاد به نام خود شخص سهامدار اقدام نمایند تا به ترتیب، وجوه طلبکاری آنها به حسابشان واریز گردد.
بدیهی است حضور شخص ذینفع با کارت شناسایی معتبر و یا وکیل قانونی آن ضروری می باشد، و به هیچ عنوان فرد دیگری مورد پذیرش نخواهد بود.
۳-بر اساس وعده داده شده در مراسم قرعه کشی گواهی موقت مالکیت برای اعضاء و سهامداران به شرح جدول زیر آماده تحویل میباشد. لذا خواهشمند است با مد نظر قرار دادن موارد ذیل برای دریافت گواهی های خود به دفتر شرکت مراجعه فرمائید.
۱-۳ به منظور سهولت در انجام کار سهامدار و اعضاء محترم گروه های مشخص شده صرفاً در ساعت اداری و روز معین به نسبت گروه و خوشه خود به دفتر شرکت مراجعه نمایند. در غیر اینصورت تعاونی از ارائه گواهی معذور خواهد بود.
۲-۳از آنجائیکه گواهی های صادره مبنای سند رسمی می باشند لذا گوا‌هی‌ های صادره صرفاً به شخص صاحب امتیاز و یا وکیل قانونی آن تحویل می گردد.
۳-۳همراه داشتن دفترچه های مالکیت قبلی و یا اصل سند تک برگی انتقال به همراه کارت شناسایی معتبر هنگام مراجعه برای تحویل گواهی مالکیت ضروری می باشد.
                                                                                                                       با تشکر
                                                                                                                           ابوالفضل آسیابی
                                                                                                                               مدیرعامل
ردیف
روز
تاریخ
شماره گروهها
خوشه
۱
چهارشنبه
۹۴/۰۳/۲۷
۱-۲-۳-۴-۵
۱
۲
شنبه
۹۴/۰۳/۳۰
۶-۷-۸-۹-۱۰
۱
۳
یکشنبه
۹۴/۰۳/۳۱
۱۱-۱۲-۱۳-۱۴-۱۵
۱
۴
دوشنبه
۹۴/۰۴/۰۱
۱۶-۱۷-۱۸-۱۹-۲۰
۱
۵
سه شنبه
۹۴/۰۴/۰۲
۲۱-۲۲-۲۳-۲۴-۲۵
۱
۶
چهارشنبه
۹۴/۰۴/۰۳
۲۶-۲۷-۲۸-۲۹-۳۰
۱
۷
شنبه
۹۴/۰۴/۰۶
۳۱-۳۲-۳۳-۳۴-۳۵
۱
۸
یکشنبه
۹۴/۰۴/۰۷
۳۶-۳۷-۳۸-۳۹-۴۰
۱
۹
دوشنبه
۹۴/۰۴/۰۸
۴۱-۴۲
۱
۱۰
سه شنبه
۹۴/۰۴/۰۹
۱-۲-۳-۴-۵
۲
۱۱
چهارشنبه
۹۴/۰۴/۱۰
۶-۷
۲
۱۲
شنبه
۹۴/۰۴/۱۳
۱-۲-۳
۳
۱۳
یکشنبه
۹۴/۰۴/۱۴
۴-۵-۶
۳
۱۴
دوشنبه
۹۴/۰۴/۱۵
۱-۲-۳
۴
۱۵
سه شنبه
۹۴/۰۴/۱۶
۴-۵-۶
۴
۱۶
شنبه
۹۴/۰۴/۲۰
۷-۸-۹
۴
۱۷
یکشنبه
۹۴/۰۴/۲۱
۱۰-۱۱-۱۲
۴
۱۸
دوشنبه
۹۴/۰۴/۲۲
۱۳-۱۴-۱۵
۴
۱۹
سه شنبه
۹۴/۰۴/۲۳
۱۶-۱۷-۱۸
۴
۲۰
چهارشنبه
۹۴/۰۴/۲۴
۱۹-۲۰-۲۱-۲۲
۴