بسمه تعالی

ضمن تشکر از همکاری شایسته اعضاء و سهامداران محترم پروژه برجهای مسکونی سیمرغ اسلامشهر که با واریزی های بموقع و ماهانه خود تعاونی را در پیشبرد اهداف خود بیش از پیش یاری نموده‌اند، به استحضار میرساند، امتیاز بندی مجدد سهامداران محترم برج های در حال احداث (بجز ۹۰ نفری که واحد شان در برج ۱۰۹ قطعی شده است،پیوست۱) با توجه به واریزی عزیزان و تحویل فیش های واریزی تا تاریخ ۹۴/۰۱/۱۱ در پیوست شماره۲قابل مشاهده میباشد.

ضمناً با توجه به ۷ واحد آزادی که بدلیل عدم پرداخت اعضاء محترم انتخاب واحد گردیده و تسویه حساب ننموده انند باقی مانده است (لیست واحد های خالی پیوست۳) ، کلیه ی اعضای محترم برج ها که توان مالی پرداخت و تسویه واحد انتخابی را دارند بدون در نظر گرفتن امتیاز میتوانند از بین واحد های مذکور انتخاب واحد نمایند.

با توجه به اینکه پیش بینی میشود برج های ۱۰۲ و ۱۰۴ اواخر اردیبهشت یا اوایل خرداد ماه آماده تعیین واحد بر اساس امتیاز مکتسبه باشند، از اعضاء درخواست میگردد با عنایت به توضیحات مشروح اطلاعیه ۵۵ ، نسبت به تامین مالی  مبلغ علی الحساب تا مرحله سفت کاری اقدام نمایند.

با تشکر

ابوالفضل آسیابی

مدیر عامل

ردیف شرح پیوست مکان دانلود
۱ لیست اسامی واحد های تخصیص یافته برج ۱۰۹ دریافت فایل
۲ امتیاز بندی مرحله دوم دریافت فایل
۳ واحد ها و پارکینگ ها ی باقیمانده برج ۱۰۹ دریافت فایل