بسمه تعالی

با سلام و احترام،

 به آگاهی اعضاء و سهامداران محترم برج ۱۰۹ می رساند ، با توجه به درخواست مکرر اعضای محترم در خصوص تمدید مهلت تسویه مبلغ محاسبه

شده در هزینه های ساخت بعنوان وام ، موضوع در جلسه هیأت مدیره مطرح و هیأت مدیره با تمدید مهلت پرداخت بعنوان آخرین فرصت تا پایان وقت

اداری روز یکشنبه ، ۱۷/۱۲/ ۱۳۹۹  موافقت نمود .

 ضروریست سهامداران محترم قبل از پایان مهلت فوق الذکر نسبت به تسویه حساب کامل اقدام نمایند . بدیهی است زمان مذکور به هیچ وجه قابل

تمدید نمی باشد و همچنان که در اطلاعیه قبلی ( شماره ۷۳ ) نیز تأکید شده است ، پس از پایان تاریخ  مذکور به  مبلغ وام ( ۳۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان )

جریمه تأخیر طبق مصوبات مجمع عمومی اعمال و تا قبل از تسویه حساب کامل از انتقال سند به نام سهامدار خودداری خواهد شد .

 

                                                                                                                                                                                               با تشکر

                                                                                                                                                                                               ابوالفضل آسیابی

                                                                                                                                                                                               مدیر عامل