بسمه تعالی
اطلاعیه شماره۵۳
خرسندیم به اطلاع عزیزان سهامدار اعضاء برج های مسکونی برسانیم، طبقه نوزدهم اسکلت اولین برج در حال ساخت طبق زمانبندی پیشبینی شده در قرارداد در اول مرداد ماه سال جاری بتن ریزی  به اتمام رسید، و عملیات اجرایی مابقی بلوکها با سرعت مناسب ادامه دارد. لذا طبق وعده داده شده فرآیند پالایش واریزی اعضاء به منظور امتیازبندی و تعیین اولویت انتخاب، آغاز و در حال انجام می باشد.
از این رو ضروری است اعضاء محترم نسبت به تسویه حساب کامل ( عضو اصلی ۲۳۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال و عضو مشارکتی۲۵۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال) تا پایان مرداد ماه ۹۴، و ادامه روند واریزی ماهیانه ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال تا پایان سال جاری اقدام نمایند تا مشمول کسر امتیاز و جریمه نگردند، و از آن دسته از عزیزانی که به هر کدام از حساب های شرکت واریزی انجام داده ولی اصل فیش را به تعاونی تحویل نداده اند، خواهشمندیم تا پایان وقت اداری روز شنبه ۹۴/۰۵/۳۱ اصل فیش واریزی را به دفتر تعاونی تحویل نمایند. بدیهی است پس از انقضای زمان مذکور امکان محاسبه امتیاز برای فیش مربوطه مقدور نبوده و مسئولیت آن به عهده شخص عضو خواهد بود.
 
                                                                                                   با تشکر
                                                                                             ابوالفضل آسیابی
                                                                                                مدیر عامل