بسمه تعالی

ضمن تشکر از همکاری شایسته‌ی قریب به اتفاق  اعضاء و سهامداران محترم پروژه برجهای مسکونی سیمرغ اسلامشهر(برج های ۱۰۲-۱۰۴-۱۱۱) به استحضار می رساند، با توجه به اینکه نازک کاری هر سه برج مذکور در حال انجام است و حدود ۲۵ درصد نیز پیشرفت داشته است، ولی متاسفانه تعدادی از اعضا محترم همچنان نسبت به تسویه ی کامل واحد تخصیص یافته خود هم اقدام نکرده اند، و این باعث کندی کار نازک کاری گردیده و میتواند خسارات جبران ناپذیری بر پروژه وارد نماید لذا خواهشمند است تمام کسانیکه تعیین واحد کرده اند و واحد به  آنها تخصیص یافته به منظور احترام به حقوق دیگر اعضایی که به موقع پرداختی داشته اند و همچنین برای  جلوگیری از خسارت بیش از پیش به پروژه ، نسبت به تسویه واحد خود و همچنین واریز قدر السهم بخش نازک کاری (ماهیانه یک میلیون تومان) اقدام نمایند.

در صورت عدم تسویه و تعیین تکلیف واحد های انتخابی توسط اعضاء تا تاریخ ۹۶/۰۶/۰۹ واحد های آن ها آزاد اعلام شده و به اعضای واجد شرایط دیگر تخصیص داده خواهد شد.

با تشکر

ابوالفضل آسیابی

مدیر عامل