عید صیام آمد و ماه صیام رفت

لطف تمام آمد و فیض تمام رفت

شد عید فطر و لطف خدا باز تازه شد

گرد غم گناه ز جان عوام رفت

🌺🌺🌺🌺🌺

الهی!

فطرمان را فاطر

ایمانمان را فاخر

و روحمان را طاهر بفرما

🌺🌺🌺🌺🌺

عید سعید فطر  بربندگان  مومن صالحِ با اخلاص و تولدِ دوباره شکفتن ایمان در روح  و سرورِ روزه داران بیدار دل مبارک باد …